Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Instalace VirtualBoxu a Ubuntu

VirtualBox (Oracle VM VirtualBox) je virtuální stroj (Virtual Machine - VM), který umožňuje hostitelskému systému (host) simulovat hardwarové prostředí, takže host systém (guest) se domnívá, že pracuje se skutečným hardwarem. Příkladem virtuálního stroje může, krom VirtualBoxu například Java Virtual Machine (JVM). Odkaz ke stažení naleznete na oficiálních stránkách VirtualBoxu.

Operační systém Ubuntu je jedna z linuxových distribucí, patřících do rodiny unixům podobných operačních systémů, který nejsou přímo odvozené od Unixu, ale jejich architektura se drží unixové filozofie. Doporučená verze (tj. ta, jejíž instalaci se zde budeme věnovat) je 16.04.5 Bitový obraz disku (.ISO) doporučené verze Ubuntu.

Je v zásadě jedno, jestli zvolíte 64 nebo 32 bitovou verzi Ubuntu, protože VirtualBox si umí poradit s oběma případy, ale přesto je doporučeno zvolit tu, která odpovídá architektuře procesoru.

Vytvoření virtuálního počítače na VirtualBoxu

po úspěšné instalaci VirtualBoxu je potřeba vytvořit a nastavit nový virtuální počítač, který v našem případě bude používat Ubuntu 16.04.5. Kliknutím na ikonu nový () pod horní lištou se otevře dialogové okno, ve kterém vyplníme název počítače (v tomto případě Ubuntu 16.04.5), typ operačního systému (v tomto případě Linux) a verzi operačního systému (v tomto případe Ubuntu(64-bit)).

V dalším dialogovém okně nastavíme velikost operační paměti, kterou VirtualBox přidělí virtuálnímu počítači. Doporučená hodnota je 768 MB, ozkoušeno je 1024 MB (z dostupných 4096 MB), avšak neplatí, že čím více tím lépe, přidělení příliš velkého množství operační paměti (v extrémním případě všechna), může mít za následek, že nezbydo dostatek výpočetních prostředků pro chod VirtualBoxu a virtuální systém nenaběhne.

Následující dialogové okno zjišťuje, zda-li chceme vytvořit nový virtuální disk. Vybereme možnost vytvořit nový virtuální disk.

Nastavení virtuálního disku na VirtualBoxu

V první dialogovém okně nastavení virtuálního disku, ponecháme první možnost – VDI (VirtualBox Disk Image).

V druhém dialogovém okně doporučuji změnit z dynamické alokace na pevnou velikost.

Poslední dialogové okno poskytuje možnost pojmenovat virtuální disk a nastavit jeho velikost. Ubuntu sice vyžaduje jen cca 6,7 GB, ovšem CLang, k jehož instalaci lze využít tutoriál, vyžaduje poměrně dost místa, doporučuji nastavit velikost alespoň na 16 GB (resp. 32 GB, pokud se rozhodnete instalovat poslední release CLangu, která vyžaduje dočasně 15-20 GB).

Kliknutím na tlačítko vytvořit se v adresáři VirtualBoxu vytvoří virtuální disk.

Nastavení virtuálního počítače na VirtualBoxu

Ještě před samotnou instalací Ubuntu je třeba nastavit vytvořený virtuální počítač. Kliknutím na tlačítko nastavení () pod horní lištou se otevře nabídka nastavení.

První záložku “Obecné” ponecháme beze změny. V druhé záložce “Systém” nastavíme na první místo v pořadí bootování optické zařízení a též je možné změnit “Čipovou sadu” na ICH9.

V kartě “Obrazovka” je možné nastavit velikost grafické paměti přidělené virtuálnímu počítači (například na 50 MB) pro plynulejší chod Ubuntu.

Tímto je nastavení virtuální počítače hotové a nezbývá než nainstalovat Ubuntu.

Instalace Ubuntu na VirtualBox

V nastavení () virtuální počítače vybereme kartu “Úložiště” a v sekci atributy přidáme nový obraz disku kliknutí na a vybráním příslušného obrazu disku.

Nyní je vše připraveno na zahájení instalace Ubuntu. Spustíme virtuální počítač pomocí tlačítka . Po chvíli načítání naběhne instalace Ubuntu. Pokud by se tak nestalo, zkontrolujte, zda-li je připojen obraz disku do virtuální mechaniky.

V první dialogovém okně zvolíme jazyk, ve kterém chceme Ubuntu nainstalovat a možnost “Install Ubuntu”.

Druhé dialogové okno zkontroluje, zda-li jsou splněny požadavky k instalaci a dotáže se, zda-li chceme stáhnout aktualizace během instalace, zvolíme, že chceme.

Třetí krok instalace vyžaduje potvrzení, zda-li opravdu skutečně chceme smazat disk, i tuto možnost odsouhlasíme.

Disk, který bude Ubuntu formátovat je pouze virtuální a jedná se o těch 16 GB, které jsme zvolili při vytváření virtuálního počítače, proto se nemusíme bát, že bychom přišli o jakákoli data.

V následujících oknech postupně zvolíme časové pásmo, rozložení klávesnice, přihlašovací jméno a heslo a spustíme instalaci, tyto položky jsou více méně na každém z vás, protože ní potřeba je doprovázet obrázkovým komentářem.

Ubuntu 14.04.4 je nyní připraveno k prvnímu spuštění. Před první spuštěním se ujistěte, že virtuální mechanika neobsahuje obraz instalačního CD, které by mohlo způsobovat problémy při spouštění.

Rozlišení obrazovky virtuálního počítače změníte přes SouborPředvolbyObrazovka, případně ctrl+GObrazovka.
courses/b3b36prg/tutorials/virtualboxinstallation.txt · Last modified: 2019/02/20 14:16 by cizekpe6