Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

3 - Řídicí struktury, funkce a ladění programu

* pro vyučující: 03

Úkoly

Kalendář

 • Naprogramujte zjednodušenou verzi programu cal.
 • Nejdříve zkuste vypsat:

 Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

 • Pak zkuste kalendář pro mesíc září:

 September
 Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

 • nebo rovnou kalendář pro tři po sobě jdoucí měsíce:

 September
 Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

 October
 Mo Tu We Th Fr Sa Su
         1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

 November
 Mo Tu We Th Fr Sa Su
   1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30

 • Parametrizujte kód, pokud tak již nemáte a zkuste vypsat kalendář pro různý rozsah měsícu.
 • Následující vám může pomoci:

static char *day_of_week[] = {"Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa", "Su" };
static char *name_of_month[] = {
  "January",
  "February",
  "March",
  "April",
  "May",
  "June",
  "July",
  "August",
  "September",
  "October",
  "November",
  "December"
};
static int days_in_month[] = { 31, 29, 31, 30, 31, 30,
                31, 31, 30, 31, 30, 31 };
static int first_day_in_september = 3; // 1. 9. 2016 is Thursday
static int first_day_in_year = 4; // 1. 1. 2016 is Friday

Ladění programu - Debug

 • Všechny programy v této sekci kompilujte s přepínačem -g.
 • Spusťte následující program. Porovnejte výstup s ostatními ve třídě a vysvětlete, co se v programu děje.

#include <stdio.h>
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  int arr[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
 
  for (int i = 0; i < 30; ++i){
    printf("%d: %d\n", i, arr[i]);
  }
 
  return 0;
}

 • Zkuste zvýšit počet cyklů na 10000. Co se děje nyní. Jaký je návratový kód programu? (echo $?)
 • Nyní zkuste spustit
  valgrind ./prog 2>log
  a podívejte se do souboru log. Zkuste sami rozluštit co valgrind vypisuje.
 • Podobně si vyzkoušejte gdb s prikazy run a bt:

gdb ./prog
(gdb) run
(gdb) bt

 • Podobně zanalyzujte následující kód

#include <stdio.h>
 
static int arr[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
static void endless(int size)
{
  for (int i = 0; i < size; ++i)
    printf(" %d", arr[i]);
  printf("\n");
  endless(size * 10);
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  endless(1);
  return 0;
}

 • Zjistěte, co dělá funkce a(). Nejdříve si prohlídněte kód a zkuste rozluštit, co se v něm děje. Potom si rozmyslete, jak funkci otestovat a otestujte ji.

#include <limits.h>
 
static int a(int i);
static int b(int i);
static int c(int i);
static int d(int i);
 
static int a(int i)
{
  int shift = sizeof(int) * 8 - 1;
 
  if ((i & (0x1 << shift)) == INT_MIN){
    return i + a(0);
  }else if (i % 2 == 0){
    return a(i + 1) - 1;
  }else{
    return i + b(i) / 2;
  }
}
 
static int b(int i)
{
  if ((i & 0x1) == 0){
    return d(i);
  }else{
    return c(i - 1);
  }
}
 
static int c(int i)
{
  int j = i / 2;
 
  if (i == 0){
    return 2;
  }else{
    return b(j);
  }
}
 
static int d(int i)
{
  int ip = i + 1;
  int im = i - 1;
 
  if (i == 1)
    return ip;
  return b(im);
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  ...
}

 • Zkuste teď svůj testovací program spustit pomocí gdb nebo cgdb. Vyzkoušejte si následující příkazy.

run -- spustí běh
break [název funkce nebo číslo řádku] -- nastaví breakpoint
tbreak [název funkce nebo číslo řádku] -- nastaví jednorázový breakpoint
clear [název funkce nebo číslo řádku] -- smaže breakpoint
info break -- zobrazí seznam breakpointů
step -- provede jeden krok program (zkratka s)
step [počet kroků] -- provede uvedený počet kroků programu
display [výraz] -- nastaví výraz, který se vypíše při každém zastavení
backtrace -- vypíšte backtrace
frame -- zobrazí rámec
up [počet rámců] -- posune program o počet rámců zpět
down [počet rámců] -- posune program o počet rámců dopředu
info locals -- zobrazí lokální proměnné
info args -- zobrazí argumenty rámce
info variables -- zobrazí všechny statické a globální proměnné

courses/b3b36prg/labs/lab03.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)