Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Práce v příkazové řádce

Příkazová řádka je uživatelské rozhranní ve kterém uživatel s programy nebo operačním systémem komunikuje textově zapisováním příkazů do příkazové řádky. Příkazová řádka je přítomna ve všech operačních systémech. Ve Windows je příkazová řádka přístupna pomocí programu cmd.exe, na systémech unixového typu běží příkazová řádka jako tzv. shell dostupný buď přímo v textovém režimu, nebo přes emulátory z grafického rozhranní (na Linuxu Xterm, Gnome terminal, Konsole …, na OS X terminal). Příkazová řádka umožňuje základní ovládání operačního systému (procházení adresářové struktury, práce se soubory, vyhledávání …), poskytuje rozhranní uživatelským programům a hlavně umožňuje řetězit vstupy a výstupy jednotlivých programů.

Typická struktura příkazu

prikaz [přepínače] [parametry]

Příkazy navigace v adresářové struktuře

Příkaz Používané přepínače Význam
ls -l -t vypíše obsah aktuálního pracovního adresáře
cd změní aktuální pracovní adresář
pwd vypíše absolutní adresu aktuálního pracovního adresáře
tree vypíše strukturu aktuálního pracovního adresáře včetně podadresářů formou stromu

Příkazy práce se soubory a adresáři

Příkaz Používané přepínače Význam
mkdir vytvoří adresář zadaného jména
cp -r zkopíruje soubor zadaného jména
mv přesune soubor zadaného jména
rm -r -f odstraní soubor zadaného jména
touch vytvoří soubor zadaného jména

Ostatní důležité příkazy

Příkaz Používané přepínače Význam
man vypíše manuálovou stránku zadaného příkazu
find vyhledá soubor zadaného jména v aktuálním adresáři
locate jako find, ale hledá v kompletní adresářové struktuře
cat vypíše obsah souboru jako text
hexdump -C vypíše obsah souboru v hexadecimálním tvaru doplněný o adresy paměti
courses/b3b36prg/tutorials/cmds.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)