Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Účast na cvičení je povinná. Cvičení slouží k praktickému osvojení programovacích dovedností a přípravě pro řešení domácích úkolů a semestrální práce.

Harmonogram cvičení

Z důvodu omezení související s Covid-19 jsou cvičení 7 až 10 zaměřena na semestrální práci bez Nucleo STM32F446RE, vycházející z předmětu PRGA. Zájmeci o programování STM32 a původní harmonogram cvičení včetně semestrální práce nechť si v průběhu dubna opatří Nucleo STM32. V květnu budou probíhat jak konzultační cvičení k semestrální práci, tak cvičení zaměřená na programování STM32. Úkoly a semestrální práci je možné absolvovat ve variantě předmětu https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga, tak v původní variantě PRG. V případě semestrální práce bez Nucleo STM32, je maximální ohodnocení 20 bodů a z předmětu tak lze získat 100 bodů.
#VTýden Týden kal. Téma Úterý Čtvrtek
#1 08. 1 - Úvodní cvičení 18.02. - Lab 01 20.02. - Lab 01
#2 09. 2 - Cykly a vnořené cykly25.02. - Lab 02 27.02. - Lab 02
#3 10. 3 - Řídicí struktury, funkce a ladění programu 03.03. - Lab 03 05.03. - Lab 03
#4 11. 4 - Pole variabilní délky a textové řetězce 10.03. - Lab 04 12.03. - Lab 04
#5 12. 5 - Dynamická alokace, struktury 17.03. - Lab 05 19.03. - Lab 05
#6 13. 6 - Spojové struktury, práce se soubory 24.03. - Lab 06 26.03. - Lab 06
#7 14. Konzultace k domácím úkolům 31.03. 02.04.
#8 15. 7 - Meziprocesová komunikace (PRGA) 07.04. - Lab 07 09.04. Lab07
#9 16. 8 - Vícevláknové aplikace (PRGA) 14.04. - Lab 08 16.04. - Lab 08
#10 17. 9 - Vícevláknové aplikace (PRGA) 21.04. - Lab 09 23.04. - Lab 09
#11 18. 10 - Zadání semestrální práce (PRGA) 28.04. - Lab 10 30.04. - Lab 10
#12 19. Konzultace k semestrální práci
7 - Úvod do Nucleo STM32F446RE
05.05. - Lab11 07.05. - Lab 11
#13 20. Konzultace k semestrální práci
8 - Propojení STM32F446RE sériovou linkou
12.05. - Lab 12 14.05. - Lab 12
#14 21. Konzultace k semestrální práci
10 - Komunikace STM32F446RE s PC programem
19.05. - Lab 13 21.05. - Lab 13
22. Konzultace k semestrální práci 26.5. 28.5.
22. Předpokládaný termín odevzdání semestrální práce 31.5.2020
courses/b3b36prg/labs/start.txt · Last modified: 2020/03/30 08:38 by faiglj