Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Zkoušky

Povinná část skládající se z písemné zkoušky se bude konat v úterý 30.05.2017 od 13:00 v místnosti KN:E-107. Zápis na zkoušku povinný.

Termíny implementační části zkoušky budou vypsány před zkouškovým odbdobím dle kapacit učeben.

courses/b3b36prg/classification/exams.txt · Last modified: 2019/03/21 15:27 by pragrmi1