Warning
This page is located in archive.

Cvičení

Příklady počítané na cvičení

Náplní cvičení je procvičení látky z přednášek formou příkladů řešených na tabuli. Příklady jsou většinou vyvěšeny (viz plán cvičení) týden předem. Na cvičení se připravujte, tj. přečtěte si příslušné kapitoly ze skript a zkuste vyřešit doma co nejvíce z vyvěšených příkladů.

Domácí úlohy

Na některých cvičeních dostanete domácí úlohu (odkaz na ni je vždy v plánu cvičení níže a v odevzd. systému). Vaším úkolem je úlohu naprogramovat v Matlabu a odevzdat fungující matlabský kód a (pro většinu úloh) zprávu.

  • Kód musí fungovat tak, jak je specifikováno v zadání. Speciálně, pokud je v zadání požadováno, jaké má být jméno, vstupní parametry a výstupní parametry matlabské funkce řešící danou úlohu, tak to dodržte! V odevzdaném kódu smíte použít jen základní matlabské funkce vyjmenované zde a libovolné grafické funkce. Kód odevzdávejte ve formě m-souborů (přípona .m).
  • Zpráva musí obsahovat odpovědi na otázky uvedené v zadání, nic více a nic méně. Pište stručně a přesně. Zpráva musí mít přijatelnou kvalitu jak po matematické tak po jazykové stránce. Zprávy odevzdávejte ve formátu PDF a pište je nejlépe v LaTeXu.

Zprávy a kód je nutno odevzdat obvykle do jednoho týdne ode dne zadání do odevzdávacího systému (přesné datum+čas viz tam). Úlohy se bodují, přičemž hodnotíme jak věcnou tak formální správnost kódu a zprávy. Pozdní odevzdání penalizujeme snížením bodového ohodnocení: mínus 2 body za každý týden zpoždění (počítáno po hodinách).

Kdo úlohu odevzdá ale ohodnotíme mu ji 0 body (tedy jako věcně a/nebo formálně nevyhovující), musí ji opravit a odevzdat znovu. Zpoždění se penalizuje stejně jako pozdní odevzdání, ale nepočítá se do něj doba, kterou úloha strávila u učitele.

Pokud odevzdáte domácí úlohu bez zpoždění, ohodnotíme ji do dvou týdnů od odevzdání (jinak to prosím urgujte emailem u svého cvičícího). Pokud odevzdáte úlohu se zpožděním, dobu hodnocení negarantujeme.

Plán cvičení

č. pondělí
101,102,109,110
středa
103,104,105,111
čtvrtek
106,107
pátek
108
Obsah (kap. skript) Cvič. ze skript Dom. úloha
01 23.09. 25.09. 26.09. 27.09. Úvod. Formulace opt. úloh (1) 1.1 a,c,f,i,k,l,m (,n); 1.2; 1.3
02 30.09. 02.10. 03.10. 04.10. Maticová algebra (2), linearita (3) 2.1 b; 2.3; 2.4; 2.8 a; 2.10; 3.1 a,b,c; 3.4; 3.6 a; 3.7; 3.8; 3.11 a
03 07.10. 09.10. 10.10. 11.10. Ortogonalita (4) 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.8; 4.9; 4.10; 4.17; 4.15; 4.16; (4.25)
04 14.10. 16.10. 17.10. 18.10. Metoda nejmenších čtverců (5) 5.1; 5.2; 5.3 a,g,h; 5.5 c,d; 5.14; (5.10; 5.4; 5.18; 5.19) DÚ1
05 21.10. 23.10. 24.10. 25.10. Spektrální rozklad a kvadratické funkce (6) 6.1 vybrané; 6.2 (jen jedna); 6.3; 6.4 vybrané; 6.5; 6.7 (jednu 2×2, jednu 3×3); 6.8; (6.14; 6.18; 6.22)
06 04.11. 30.10. 31.10. 01.11. Problém nejmenší stopy (7) 6.9; 6.13 a; 7.1; 7.3 a; 7.4; 7.8; 7.9; (7.2; 7.11; 7.12 a,b) DÚ2
07 11.11. 06.11. 07.11. 08.11. Nelineární funkce a zobrazení (8) 8.4; 8.5 (vybrané); 8.6 a; 8.8 (vybrané); 8.10; 8.11 a,c ; 8.12; 8.16 (vybrané); 8.17 (vybrané); (8.7; 8.18; 8.19; 8.21; 8.22; 8.23; 8.2) DÚ3
08 18.11. 13.11. 14.11. 15.11. Volné lokální extrémy (9) 9.1; 9.2 vybrané; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9; 9.10; (9.11; 9.13)
09 25.11. 20.11. 21.11. 22.11. Lok. extrémy vázané rovnostmi (10) 10.1d; 10.4c; (10.5d;) 10.8; (10.18;) 10.12a (, b); 10.17; 10.19 DÚ4
10 02.12. 27.11. 28.11. 29.11. LP: úvod a aplikace (11) 11.1; 11.2 a (,b); 11.3 c,d,e (,i); 11.4 a,c,f; 11.9; 11.10; 11.15; (11.5; 11.6 a,b; 11.16)
11 09.12. 04.12. 05.12. 06.12. Konvexní množiny a mnohostěny (12) 12.1 a,b,c,e,g; 12.2 vybrané; 12.5; 12.7 a,b,d; 12.10; 12.11; (12.9; 12.8) DÚ5
12 16.12. 11.12. 12.12. 13.12. Dualita v LP (14) 14.1 a; 14.2; 14.3 a,b,e(některé),f (a dále co se stihne)
13 06.01. 18.12. 19.12. 20.12. Konvexní funkce (15). Konvexní optimalizace (16) 15.1 a,b,d; 15.3 a,b,c,e; 15.11 vybrané; (15.8; 15.9; 15.10;) 16.1 vybrané; 16.3; 16.4; 16.5
14 08.01. 09.01. 10.01. Opakování, pohled zpět. cvičení ve středu 12:45-14:15

Hodnocení cvičení

Podmínky zápočtu:

  • Docházka na cvičení je povinná. Absence je povolena pouze v dobře zdůvodněných případech.
  • Dosažení alespoň 1 bodu z každé domácí úlohy. Jinými slovy, všechny úlohy nutno odevzdat s funkčním kódem a smysluplnou zprávou.

Za každou úlohu dostanete 1-10 bodů. Celkový počet těchto bodů se pak vydělí konstantou tak, aby max. počet bodů z domácích úloh za celý semestr byl 30. Tyto body se pak podílí na známce z předmětu.

Plagiátorství

Při řešení domácích úloh je zakázáno: přebírat řešení (kód nebo text) od jiných studentů (z letošního i minulých let) nebo z webu, poskytovat je jiným studentům, dávat je kamkoliv na web. Na druhou stranu vám nezakazujeme se o látce spolu bavit (např. na diskusním fóru), naopak to doporučujeme - bavte se ale jen o matematice, ne o kódu. Za důkaz plagiátorství považujeme už to, že nejste schopni vysvětlit, jak váš kód funguje.

Odhalení plagiátu má za následek neudělení zápočtu. Opakované plagiátorství může vést k disciplinárnímu řízení. Viz obecná pravidla o plagiátech a opisování.

courses/b0b33opt/cviceni/start.txt · Last modified: 2020/02/11 19:56 by wernetom