Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Table of Contents

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat zápočet a vykonat zkoušku.

Zápočet

Pro získání zápočtu je třeba úspěšně vyřešit domácí úkoly, a odevzdat semestrální práci.

Podmínkou zápočtu je odevzdání všech domácích úkolů!

Každý v termínu odevzdaný domácí úkol je hodnocen 5-ti body, později odevzdaný úkol bude hodnocen menším počtem bodů, tj. 5 bodů v prvním týdnu, 3 body v druhém týdnu a později pak 0 bodů. Odevzdaný úkol je takový, který úspěšně projde všemi testy BRUTE. Pro úkoly bude otevřen BRUTE celý semestr.

Zkouška

Upřesnění hodnocení a zkoušení
  1. získáte zápočet a odnášíte si základ hodnocení (35 až 60 bodů)
  2. projdete úspěšně zkouškovým testem (máte tedy 45 až 80 bodů)
  3. (dobrovolné) složíte implementační zkoušku (máte 45 až 100 bodů)
  4. pro přihlašování na opravné testy a zápis výsledné známky použijte tento formulář (vyžaduje přihlášení školním účtem)
Formulář pro přihlašování a zápis známky je již aktivní!

Zkouškové termíny shrnuje následující tabulka:

Část zkoušky Termín
Písemný test (bez přihlášnení) 22.5.2019
Implementace (přihlášnení v KOS) 28.5.2019
Implementace (přihlášnení v KOS) 4.6.2019
Opravný test (přihlášnení formulářem) 4.6.2019, 13.6.2019 (jen opravy), 25.6.2019
Implementace (přihlášnení v KOS) 25.6.2019

V posledním týdnu semestru se bude na přednášce konat písemný zkouškový test ze kterého je potřeba získat alespoň 10 bodů. Poté je možné vykonat implementační zkoušku, která je nepovinná.

Ústní zkouška se nekoná, avšak v případě pochybností o znalostech může po implementační části zkoušky následovat ověřující ústní zkoušení. Zisk minimálního počtu bodů automaticky nemusí znamenat zisk příslušné známky. Při zásadní neznalosti může být známka i snížena.

Body lze tedy získat v kategoriích:

Kategorie Body Minimum bodů
5 domácích úkolů po 5 bodech 25 15
Semestrální práce 35 20
- z toho konzultace 10 0
Písemný zkouškový test 20 10
Zkouška (implementace) 20 -

Rozložení hodnocení dle dosažených bodů je dle tabulky:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně
courses/b0b36pjv/hodnoceni.txt · Last modified: 2019/06/17 16:26 by xvokrine