Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2018/2019. Podklady se skládají z promítaných slidů, které jsou také k dispozici ve zkrácených verzích šetřnějších k případnému tisku, bez přechodů mezi snímky a ve formátu čtyři snímky na stránku.

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Podklady mohou být průběžné aktualizovány

Harmonogram přednášek

Týden Datum Přednáška
1 20.2.2019 01 - Úvod
2 27.2.2019 02 - Objektově orientované programování
3 6.3.2019 03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generické typy
4 13.3.2019 04 - Výjimky a soubory
5 20.3.2019 05 - GUI v Javě
6 27.3.2019 06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování
7 3.4.2019 07 - Vícevláknové aplikace 1
8 10.4.2019 08 - Vícevláknové aplikace 2
9 17.4.2019 09 - Sokety a síťování
10 24.4.2019 10 - Výkon a profilování
11 1.5.2019 Státní svátek
12 8.5.2019 Státní svátek
12 9.5.2019 11 - Uklízení odpadků a analýza úniku (čtvrtek)
13 14.5.2019 Odpadá (úterý)
13 15.5.2019 Rektorský den
14 22.5.2019 Zkouškový test

01 - Úvod

Organizace předmětu; programovací jazyk Java.

Úvod do objektově orientovaného modelování (analýzy a návrhu); objektově orientované programování (OOP); struktura objetu a zapouzdření.

Konstruktor, singleton, metoda main, immutable objekty.

Aktualizace 2018/02/22 15:35

02 - Objektově orientované programování

Objektově orientované programování. Immutable. Dědičnost, kompozice a polymorfismus. Dispatch a double dispatch.

Aktualizace 2019/02/25 12:50 – úprava single-dispatch demonstračního příkladu

03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generický typ

Výčtové typy, kolekce, iterátor, JFC. Generické typy.

Aktualizace 2017/03/09 7:42

04 - Výjimky a soubory

Výjimky. Soubory.

Aktualizace 2017/03/15 10:16

05 - GUI

GUI v Javě, komponenty a kontejnery, dialogová okna (modalita).

06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování

GUI v Javě, Model-View-Controller, Event-Driven Programming, vnitřní třídy.

07 - Vícevláknové aplikace 1

Paralelismus, synchronizace výpočetních toků, vícevláknové aplikace.

Aktualizace 2017/04/06 9:15 - přidán demonstrační příklad

08 - Vícevláknové aplikace 2

Vícevláknové aplikace - příklad GUI, vzor observer. Modely vícevláknových aplikací.

09 - Sokety a síťování

Síťování, síťová API - soket, jednoduchý klient a server, boss/worker server/klient.

10 - Výkon a profilování

Výkon aplikace, profilování v NetBeans, příklady.

  • prezentace: lecture10.pdf
  • zkrácená verze:
  • zkrácená verze 2×2:
  • přiložené demonstrační programy: 10.zip

11 - Uklízení odpadků a analýza úniku

Správa paměti, Garbage Collection, Escape Analysis a alokace na stacku.

  • prezentace: lecture11.pdf
  • zkrácená verze:
  • zkrácená verze 2×2:
  • přiložené demonstrační programy: 11.zip

Aktualizace 2019/09/05 11:22 - drobné opravy textu

Podklady budou průběžné aktualizovány
courses/b0b36pjv/prednasky.txt · Last modified: 2019/05/14 09:08 by xvokrine