Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2018/2019. Podklady se skládají z promítaných slidů, které jsou také k dispozici ve zkrácených verzích šetřnějších k případnému tisku, bez přechodů mezi snímky a ve formátu čtyři snímky na stránku.

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Podklady mohou být průběžné aktualizovány

Harmonogram přednášek

Týden Datum Přednáška
1 20.2.2019 01 - Úvod
2 27.2.2019 02 - Objektově orientované programování
3 6.3.2019 03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generické typy
4 13.3.2019 04 - Výjimky a soubory
5 20.3.2019 05 - GUI v Javě
6 27.3.2019 06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování
7 3.4.2019 07 - Vícevláknové aplikace 1
8 10.4.2019 08 - Vícevláknové aplikace 2
9 17.4.2019 09 - Sokety a síťování
10 24.4.2019 10 - Výkon a profilování
11 1.5.2019 Státní svátek
12 8.5.2019 Státní svátek
12 9.5.2019 11 - Uklízení odpadků a analýza úniku (čtvrtek)
13 14.5.2019 Odpadá (úterý)
13 15.5.2019 Rektorský den
14 22.5.2019 Zkouškový test

01 - Úvod

Organizace předmětu; programovací jazyk Java.

Úvod do objektově orientovaného modelování (analýzy a návrhu); objektově orientované programování (OOP); struktura objetu a zapouzdření.

Konstruktor, singleton, metoda main, immutable objekty.

Aktualizace 2018/02/22 15:35

02 - Objektově orientované programování

Objektově orientované programování. Immutable. Dědičnost, kompozice a polymorfismus. Dispatch a double dispatch.

Aktualizace 2019/02/25 12:50 – úprava single-dispatch demonstračního příkladu

03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generický typ

Výčtové typy, kolekce, iterátor, JFC. Generické typy.

Aktualizace 2017/03/09 7:42

04 - Výjimky a soubory

Výjimky. Soubory.

Aktualizace 2017/03/15 10:16

05 - GUI

GUI v Javě, komponenty a kontejnery, dialogová okna (modalita).

06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování

GUI v Javě, Model-View-Controller, Event-Driven Programming, vnitřní třídy.

07 - Vícevláknové aplikace 1

Paralelismus, synchronizace výpočetních toků, vícevláknové aplikace.

Aktualizace 2017/04/06 9:15 - přidán demonstrační příklad

08 - Vícevláknové aplikace 2

Vícevláknové aplikace - příklad GUI, vzor observer. Modely vícevláknových aplikací.

09 - Sokety a síťování

Síťování, síťová API - soket, jednoduchý klient a server, boss/worker server/klient.

10 - Výkon a profilování

Výkon aplikace, profilování v NetBeans, příklady.

  • prezentace: lecture10.pdf
  • zkrácená verze:
  • zkrácená verze 2×2:
  • přiložené demonstrační programy: 10.zip

11 - Uklízení odpadků a analýza úniku

Správa paměti, Garbage Collection, Escape Analysis a alokace na stacku.

  • prezentace: lecture11.pdf
  • zkrácená verze:
  • zkrácená verze 2×2:
  • přiložené demonstrační programy: 11.zip

Aktualizace 2019/09/05 11:22 - drobné opravy textu

Podklady budou průběžné aktualizovány
courses/b0b36pjv/prednasky.txt · Last modified: 2019/05/14 09:08 by xvokrine