Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Literatura

Kniha a skripta k předmětu

Doporučená literatura pro zájemce o hlubší pohled

Úvod do fotografie

 • Kulhánek J.: Černobílá fotografie, Orbis, 1952
 • Feininger A.: Vysoká škola fotografie, Orbis, 1968
 • Feininger A.: Škola moderní fotografie, Orbis 1971
 • Šmok J.: Za tajomstvami fotografie, Osveta, 1982
 • Šmok J.: Začněte fotografovat, SNTL, 1983

Technika

 • Freeman M.: DSLR naučte se fotografovat digitální zrcadlovkou, Zoner Press, 2005
 • Peterson B.: Naučte se exponovat kreativně. Zoner Press, 2005
 • Velkoborský P., Vermouzek P.: Exponometrie v analogové a digitální fotografii, Computer Press, 2006
 • Schewe J., Fraser B.: Real World Camera Raw with Adobe Photoshop CS5, Peachpit Press, 2010

Stavba a skladba obrazu

 • Jeníček J.: O fotografické kompozici, Orbis, 1960
 • Šmok J.: Skladba fotografického obrazu, Akademie muzických umění, Státní pegagogické nakladatelství Praha, 1974
 • Baran L., Baran A.: Obraz jako dialog s časem, Nipos, 2007
 • Hunter F., Biver S., Fuqua P.:Light: Fotografie a světlo (překlad 3. vydání), Zoner press, 2008
 • Hunter F., Biver S., Fuqua P.:Light: Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting (5rd edition), Focal Press, 2015
 • Pohribný J.: Kreativní světlo ve fotografii, Zoner Press, 2011
 • Pohribný J.: Kreativní barva ve fotografii, Zoner Press, 2016

Dějiny

 • Mrázková, D.: Příbeh fotografie, Mladá fronta, 1985
 • Hlaváč, L.: Dějiny fotografie, Osveta, 1987
 • Mrázková D., Remeš V.: Cesty československé fotografie, Mladá fronta, 1989
 • Birgus V., Scheufler P.: Fotografie v českých zemích 1839-1999, Grada, 1999
 • Birgus V.: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Kant, 1999
 • Kolektiv: 20th Century Photography Museum Ludwig Cologne, Taschen, 2007
 • Kolektiv: Alfred Stiegligtz, Camera Work, The Complete Photographs, Taschen, 2008
 • Birgus V., Mlčoch J.: Česká fotografie 20. století, Kant, 2010
 • Kolektiv: Dějiny fotografie, Od roku 1839 do současnosti, Taschen, 2010
 • Scheufler, P.: Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918, AMU, 2013

Teorie

 • Sontagová S.:O fotografii, Paseka, 1990
 • Moucha J.: Zážitek arény, FOTOFO, 2004
 • Císař K.: Co je fotografie?, Herrmann a synové, 2004
 • Barthes R.: Světlá komora, Poznámka k fotografii, fra, 2005
 • Láb F., Turek P.: Fotografie po fotografii, Karolinum, 2009
 • Lábová A., Láb F.: Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře, Karolinum, 2010
 • Sontagová S.: S bolestí před očima druhých, Paseka, 2011
 • Moucha J.: Obrazy z dějin fotografie české, Moucha Josef, 2011
 • Flusser V.: Za filosofii fotografie, fra, 2013

Časopisy

Elektronické zdroje

courses/a7b33dif/literatura.txt · Last modified: 2018/12/11 10:50 (external edit)