Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Kompozice a zátiší

 • Místo: ateliér Dejvice, suterén, místnost s123
 • Technika: jednooká zrcadlovka, objektiv s delším ohniskem, světla, odrazné desky, expozimetr, flashmetr

Fotoaparát je mechanický přístroj, kterým vybíráme obrazy z reálného světa a skládáme z nich realitu novou. Samotný výběr k záznamu provádíme pomocí hledáčku. Ten má zpravidla u jednooké zrcadlovky obdelníkový tvar. Můžeme se setkat i s jiným poměrem stran a to především u středního a velkého formátu. V každém zvoleném formátu - rámu, fungují předměty a děje před objektivem trochu jinak. Např. čím více se budeme blížit ke čtvercovému formátu tím bude obraz klidnější a vyrovnanější.

Kompozice

Cílem prvního zadání je umístění předmětů v hledáčku při využití celého obrazového formátu. Vytvářejme z jednoduchých předmětů kompaktní celky. Předměty nebudou na nekonečném pozadí levitovat, okolní prostor je nebude svírat - nechme předměty v obrazu dýchat. Pozor na kácející se linie a zkreslení. Předmět bude mít výraznou strukturu. Při použití stolu a zdi jako pozadí nezapomeňte, že v kompozici bude pracovat i horizont.

Klasické zátiší

Zatiší je tradiční umělecká disciplína. Budeme vycházet převážně ze 17. století a děl Holandských mistrů, např. Jan Jansz van de Velde, Pieter Claesz, Willem Claesz Heda, Willem Kalf a další. Pokusíme se o volnou interpretaci obrazů. Všímejte si rozmístění předmětů, světla a předmětů samotných. Každý povrch je definován. Rozeznáme sklo, porcelán, kov, ovoce, … Každý předmět ukazuje nejen malířovu řemeslnou zručnost - to co uměl namalovat, nebo hojnost a exluzivitu dováženého zboží. Ale předměty zastupují i symboly s dalšími významy. Např. uvadající květiny, lebky, přesýpací hodiny jsou zde jako symboly pomíjivosti.

Jan Jansz van de Velde

Moderní zátiší

Tradiční uzavřené zátiší nyní přetvoříme do zátiší moderního. Neznamená to, že použijeme plastovou lahev místo skleněného poháru a dosáhli jsme kýženého výsledku. Moderní zátiší již není uzavřené. Z předmětů se mohou stát pouze fragmenty. Vidíme v kompozicích např. jen část předmětu. Prostorovost, která byla v předchozí části důležitá je nyní popřena v ploše.

Domácí úkol

Úkol D2:

Kromě snímků ze cvičení vyfotografujte a odevzdejte dle instrukcí fotografii s tématem zátiší dle vlastního výběru - podle obrazu, nalezené, moderní, volné.

Inspirace

Literatura

 • Roman Sejkot, Václav Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, Univerzitní knihkupectví, budova NTK, Technická 6, Praha 6. https://eobchod.cvut.cz/odborne_knihy_cvut/odborna_kniha/sejkot_roman_kniha_fotografie_od_fotogramu_k_vypocetni_fotografii-150031093.
 • Michael Freeman: Očima fotografa - kompozice pro lepší digitální fotografie, Zoner Press, 2008
 • Jiří Jeníček: O fotografické kompozici, Orbis - Praha, 1960
 • Anna Fárová: Josef Sudek, Zátiší, Torst, 2008
 • Pavel Vančát: Jan Svoboda, Torst, 2011
 • Jiří Foltýn: Fotografie, Mikulka Radek, 2011
 • kolektiv: Vladimír Kozlík, Slova nestačí, KANT, 2008
 • Václav Zykmund: Vilém Reichmann, SNKLHU, 1961
 • Kolektiv: Život věcí - Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, KANT, 2006

Udržuje P. Neugebauer

courses/a7b33dif/cviceni/03-zatisi.txt · Last modified: 2019/03/14 13:32 by sochmjan