Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Retuše

Cílem této praktické části cvičení je podívat se na nástroje a možnosti retušování fotografií, které Photoshop nabízí.

Motivace

Autor: prof. Miroslav Vojtěchovský

Jak vznikal tento snímek? Podívejte se na video. Autor: prof. Miroslav Vojtěchovský

Jaký byl postup ve Photoshopu?

Některé použité vrstvy jsou dostupné zde

Fotogalerie.

Co je retušování?

Obecně manipulace se snímkem pro dosažení daného záměru.

Technická retuš
 • Náprava neuspokojivé technické kvality fotografie, např. prachové částečky ulpěné na zobrazovacím čipu digitální zrcadlovky nebo škrábance na skenech negativu apod.
 • Odstranění nežádoucích či rušivých prvků ve snímku, např. šedivobílá čára na modré obloze způsobená exhalacemi letadel apod.
 • Postup pro skládání více snímků dohromady (např. s různým osvětlením, hloubkou ostrosti) pro dosažení technicky kvalitnějšího výsledku
Kreativní retuš
 • Záměrná změna reality jako tvůrčí prostředek autora, např. přidání předmětu do snímku, vymazání osoby apod.

Přehled základních retušovacích nástrojů ve Photoshopu

Chování jednotlivých nástrojů lze ovlivnit nastavením v nástrojové liště. Velikost a ostrost hranice ovlivněné oblasti volíme výběrem štětce.

Clone Stamp

Tento nástroj slouží ke kopírování části obrazu z jednoho místa na jiné.

 1. Zvolíme si vhodnou velikost a tvrdost štětce.
 2. Pomocí Alt+Click vybereme oblast zdroje dat.
 3. Kreslíme štětcem do oblasti, kterou chceme překrýt.

stamp_before.jpg stamp_after.jpg

Tip: Kleknutím na tlačítko nástrojové liště otevřeme panel Clone Source, kde lze nastavit parametry klonování. Např. zrcadlení kopie (tlačítko nalevo od volby šířky W) může být použito k uzdravení kočky ve cvičeních níže.

Spot Healing Brush

Nástroj určený k ostranění drobných prvků obrazu. Na rozdíl od razítka nepracuje se zdrojovou oblastí obrazu, ale retušované místo nahradí vzhledem jeho okolí (režimy Proximity match a Content Aware) nebo vytvoří novou texturu z dat uvnitř retušované oblasti (režim Create Texture).

Následující postup ukazuje možnost využití vrstev k nedestruktivní úpravě oprazu.

spot_layers.jpg

 1. Vytvoříme novou (prázdnou) vrstvu a vybereme jí. Výsledek úpravy se tak bude ukládat do této vrstvy).
 2. V nastavení nástroje Sport Healing Brush zvolíme Sample All Layers. Pozor! Bez této předvolby nástroj pracuje pouze s obrazem aktuální vrstvy a ta je prázdná, takže by se nedělo nic.
 3. Zvolíme si vhodný štětec.
 4. Klikneme do místa, které chceme opravit.
 5. Můžeme ještě přepnout prolínání vrstvy s retuší na Lighten, kdy se na výsledném obraze projeví pouze pixely, které jsou světlejší než pixely ve spodní vrstvě. To lze použít například při retuši znamének nebo akné, který bývají typicky tmavší než okolní kůže.

spot_before.jpg spot_after.jpg

Vrstvy lze obdobně použít pro práci s razítkem a dalšími nástroji nebo kopií výběru.

Podrobnější návod například zde.

Healing Brush

Healing brush pracuje podobně jako razítko, ale navíc respektuje vzhled opravovaného místa. Kopírovaný obraz upraví tak, aby na vkládané místo dobře zapadl.

Odstranění ťápot na podlaze (pro zvětšení klikněte na obrázek):

heal_before.jpgheal_progress.jpgheal_after.jpg

Podrobnější ukázka zde.

Patch Tool

Patch tool pracuje s obrazem podobným způsobem jako Healing brush – obraz přenesený do retušovaného místa je upraven tak, aby dobře zapadl. Postup: označíme problematickou oblast a myší přetáhneme do oblasti odkud chceme obraz kopírovat, obvykle nejde přenést celá problémová oblast najednou, ale postup opakujeme po menších částech.

Odstranění ťápot na podlaze (pro zvětšení klikněte na obrázek):

patch_before.jpgpatch_progress.jpgpatch_after.jpg

Read Eye Tool

Odstranění rudých očích vzniklých při fotografováním s bleskem. Stačí vybrat oblast oka a Photoshop to již zařídí.

Fill -- Content Aware

Označte oblast, kterou chcete odstranit, a zmáčknete na klávesnici Delete, nebo jděte do menu Edit / Fill… a zvolte Contents / Use / Content Avare. Fill v tomto režimu pracuje podobně jako Spot Healing Brush a vyplní vybranou oblast obrazem na základě analýzy okolních oblastí.

fill_content_before.jpgfill_content_after.jpg

Liquify

Nástroj umožňující volnou geometrickou deformaci obrazu. Uvnitř editoru si zobrazte síť (Show Mesh) a vyzkoušejte si jakou deformaci zakládají nástroje v pravé liště:

 • Forward Wrap - přímý směr daný tažením
 • Reconstruct - vrací síť směrem k výchozímu stavu nebo vyhlazuje deformace
 • Twirl - rotace (+Alt pro změnu směru)
 • Pucker/Bloat - komprese a inflace
 • Push Left - liniový posun (+Alt pro Right)
 • Mirror - zrcadlo
 • Turbulence - náhodné vlnění
 • Mask Tool - možno ochránit část obrazu před dalšími deformacemi

Podrobnější návod naleznete zde.

Další retušovací nástroje

 • Blur – rozmazání oblasti
 • Sharpen – doostření oblasti
 • Smudge – rozmazání oblasti šmouhou
 • Dodge – zesvětlení oblasti
 • Burn – ztmavení oblasti
 • Sponge – změna sytosti oblasti

Tyto nástroje neposkytují příliš kontroly efektu, který způsobují. Proto je vhodnější nahradit je prací s vrstvami opatřenými maskou:

 1. Duplikujeme základní vrstvu.
 2. Vybereme oblast, kterou chceme upravit, a z výběru uděláme masku nové vrstvy.
 3. Aplikujeme na vrstvu odpovídající filtr: Filter / Blur / Gaussion Blur, Filter / Sharpen / Unsharp Mask nebo Filter / Blur / Motion Blur.

V případě Dodge, Burn a Sponge namísto duplikace vrstvy vytvoříme odpovídající vrstvu úprav (panel Adjustements / Curves, Brighness, Vibrance) a vrstvu odpatříme odpovídající maskou vymezující efekt úpravy.

Cvičení: Záchrana starých fotografií

Odstraňte nečistoty a škrábance, doplňte chybějící části naskenovaných fotografií. Proveďte barevnou korekci vybledlých kanálů.

Sken. (Roman Sejkot) Sken. (Roman Sejkot) Sken. (Roman Sejkot) Sken. (Roman Sejkot) Sken. (Roman Sejkot)

Naskenované fotografie si stáhněte zde.

Cvičení: Skládání světel

Pomocí vrstev a masek složte dva snímky s různým osvětlením do jednoho. Očekávaný výsledek:

Plastika. (Petr Neugebauer)

CameraRaw / Photoshop Lightroom

Jednoduché retuše jdou dělat také přímo v pluginu CameraRaw a programu Photoshop Lightroom pomocí nástrojů Spot Removal, Red Eye Removal a Adjustement Brush.

Např. lze u portrétu vybrat pomocí Adjustement Brush pleť obličeje a použít zápornou hodnotu Clarity v této oblasti, apod…

Doporučení

Často je vhodné si při úpravách obrázek zvětšit na 100% nebo více, aby byly dobře vidět všechny detaily a případné nedostatky, kterých se můžeme dopustit.

Úkol C7:

Vyretušujte vlastní fotografii, nahrajte výsledek i originál.

Modelka

Pokud nemáte nic po ruce, zkuste retušovat portrét modelky.

 • Odstraňte nedostatky pleti
 • Upravte proporce

 Evolution. (Reklamní kampaň firmy Dove.)

Evolution - motivační video pro retuš v modelingu.

Další varianta: Fotka modelky Návodné video. Výsledek.

Odkazy


Udržuje: Roman Sejkot Předchozí verze.

courses/a7b33dif/cviceni/11-retuse.txt · Last modified: 2018/12/11 10:50 (external edit)