Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Pravidla k zápočtu a zkoušce

Zápočet

Zápočet bude udělen, když student úspěšně odevzdá

 • všechny úkoly ze cvičení,
 • semestrální projekt přes odevzdávací systém i na CD/DVD a
 • esej (viz níže) a
 • bude mít nejvýše tři absence na cvičení.

Zkouška

 • Zkoušeni mohou být jen ti studenti, kteří získali zápočet ze cvičení.
 • Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Ústní část zkoušky následuje po opravě písemek, tj. asi 60 minut po ukončení písemky.
 • V písemné části student odpovídá na typicky šest otázek vybraných z předem známého seznamu. Student má na napsání písemky maximálně 40 minut. Ústní zkoušení následuje po opravě písemek, typicky hodinu po jejich odevzdání.
 • V ústní části zkoušející bude se studentem diskutovat o eseji, odevzdaném semestrálním projektu a klást doplňující otázky.
 • Bodové hodnocení jednotlivých částí zkoušky: písemka 48 bodů, esej 20 bodů, fotografický projekt 32 bodů (hodnoceno magistrem Sejkotem u zkoušky). Zároveň se ke zkouškovému hodnocení připočítává případná sankce až 18 bodů za pozdní odevzdání úloh a projektu, viz. sekce věnovaná projektu.
 • Ústní zkouška může výsledné hodnocení individuálně změnit.
 • Hodnocení:
A B C D E F
100–90 bodů 89–80 bodů 79–70 bodů 69–60 bodů 59–50 < 50 bodů

Zkouškové otázky

Zkouškové otázky se vybírají typicky náhodně z předem daného seznamu.

Hodnocení projektu

Projekt se hodnotí se třech kategoriích:

 • forma (0–8 bodů),
 • obsah (0–16 bodů),
 • originalita (0–8 bodů).

Jakékoliv dílo má svou formu, obsah a původnost.

Technika je skryta pod formou, respektive se to někdy zaměňuje. Obsah je důležitější, než forma. Pokud je tomu naopak, říkáme, že dílo je formální, bezobsažné, dekorativní… Snaha o jedinečnost je důležitý motiv v tvorbě, ale nesmí jít o originalitu za každou cenu. Občas se stane, že dílo je sice z našeho pohledu nové, originální, ale obsahově i formálně kulhá.

Ideální situace nastává v případě, kdy jakékoliv lidské dílo, nejen náš fotografický studentský projekt, má originální myšlenku, je obsahově hodnotný a technicky (výtvarně, má vhodnou formu) dobře zpracovaný.

Hodnocení eseje

Obdobně jako u projektu, jen bodová škála je jiná:

 • forma (0–5 bodů),
 • obsah (0–10 bodů),
 • originalita (0–5 bodů).

Stránku udržuje Václav Hlaváč

courses/a7b33dif/pravidlazapocetzkouska.txt · Last modified: 2018/12/11 10:50 (external edit)