Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Úvod do digitální fotografie

Funkce digitálního fotoaparátu

Získání základních manuálních dovedností (30 minut)

 1. Projdeme prakticky postupně “krok za krokem” každý :
  • mechanický ovládací prvek digitální zrcadlovky,
  • elektronický ovládací prvek - menu.
 2. Krátké vysvětlení jednotlivých funkcí, pokud nejsou dosud známé.
 3. Nastavení přístroje z výroby versus individuální nastavení. Reset přístroje.

Expoziční trojúhelník: iso-clona-čas

at_page_1_02_cz_tcm126-1082678.jpg

 • clona: f/4, f/5.6, f/8, f/11 (clonové číslo)
  • říká, jak moc bude zavřený objektiv (reguluje množství procházejícího světla jako zlomek přicházejícího)
  • větší číslo, více zacloněno
 • čas: 1/500, 1/250, 1/125, 1/60 (tisíciny vteřiny až 30 sekund plus bulb)
  • jak dlouho bude danné množství světla určené clonovým číslem dopadat na SM
  • vyjadřuje se zlomkem, např. 1/500s
  • krátké časy - štěrbinová závěrka
 • ISO: 100, 200, 400, 800, …
  • má dopad na to, jakou kombinaci clony a času můžeme zvolit, abychom dostali správnou expozici
  • počet trpaslíků sbírajících přicházející světlo (čím víc jich je, tím ho posbírají rychleji)

Kreativní parametry

Různá nastavení clony, času a ISO vedou na podobné (stejné) expozice. Čím se tyto “správné” expozice liší? Která je nejlepší, když mám typicky tak 6 možností?

 • velká clonová čísla = velká hloubka ostrosti (všechno je součástí příběhu)
 • malá clonová čísla = malá hloubka ostrosti (izoluje objekty od pozadí)
 • krátké časy zmrazují akci, kdežto dlouhé časy naznačují pohyb (je třeba brát v potaz, jak rychlá je akce, kterou fotíme)
 • větší ISO = více trpaslíčků, ale také více šumu

Volná tvorba

Motivace k činnosti zvané “fotografování” (30 minut)

 1. Zcela volně, bez zadání, bez příkazů, fotografujeme cokoliv ve svém nejbližším okolí, učebnu, studenti se fotografují navzájem, život na chodbách, apod.
 2. Procvičíme si základní dovednost ovládání fotoaparátu.

Hodnocení fotografií

Základní kriteria pro exaktní hodnocení fotografií (30 minut)

JSOU-LI SPLNĚNA ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ/FORMÁLNÍ KRITERIA, DIVÁK SE VĚNUJE OBSAHU A SPĚJE K UMĚLECKÉMU PROŽITKU

Technika

Ovlivňuje ji správná expozice, ostrost snímku, nastavení fotoaparátu, snímání do souboru (RAW, JPG), zpracování zvětšeniny z filmu (digitálních souborů), výsledný tisk

 • správná expozice (podexpozice, přeexpozice, epoziční trojúhelník se 3 proměnnými a 1 konstantou)
 • správná ostrost (nezaostřený obraz, pohybová neostrost, kresba objektivu)
 • kombinace dalších nesprávných nastavení (typ souboru, velikost obrazu, barevný prostor, barva světla atd.)

Obsah

Určuje smysl snímku, proč jsme jej pořídili. Co je na něm zajímavé? Je to zpráva pro media… náš svět… naši galaxii… zbytek našeho známého Vesmíru, … jiné Vesmíry? Soukromá vzpomínka na dovolenou? Komerční produkt? Společenský dokument? Umění? Co je to TO UMĚNÍ VÚBEC ZAČ A KDE UDĚLAL BŮH CHYBU? Dá se UMĚNÍ definovat? Co je co? (Blíže bude objasněno na přednáškách Romana Sejkota, připravte si dotazy).

Fotografie jako zpráva - sdělení

KDO(CO)? KDY? KDE? JAK? PROČ? (např. “student v učebně”.)

Fotografie jako divadelní scéna

OBJEKTY NA FOTOGRAFII = HERCI/REKVIZITY NA DIVADELNÍ SCÉNĚ

 1. Hlavní role/prvek obrazu.
 2. Vedlejší role/prvek obrazu.
 3. Rušivý prvek.
 4. Zmatečný prvek.

Fotografie jako malířské plátno

MALÍŘ NEMALUJE VŠE, ALE JEN TO, CO CHCE (Výběr objektů z reálného světa.)

Forma

Je to vyjádření autora, jeho pocity, názory. Forma zdůrazňuje obsah snímku. Můžeme ji přirovnat k návštěvě galerie a rozpoznávání např. obrazů Egona Schieleho od jiných autorů. Stejným způsobem rozeznáváme i fotografická díla. Můžeme pracovat s hloubkou ostrosti, se světlem, redukovat barevnou škálu nebo ji posunovat mimo realitu, skládat několik snímků do jednoho celku, vybírat detaily, fotografovat z nadhledu, z podhledu, používat různá ohniska objektivů apod.

Emocionalizace informativního sdělení (Podrobně bude vyloženo na přednáškách)

 • INFORMACE versus EMOCE (INFORMACE + EMOCE = IDEÁLNÍ SDĚLENÍ? Jak kdy… )
  • Kultura (diskuse o živinách, nástrojích a symbolech)
  • Estetika (diskuse o zkrášlování)
  • Umění (diskuse o stavu Duše)

Příklad hodnocení

Pokusíme se objektivně zhodnotit snímek od H.C.Bressona. chlapec s lahvemi

Technicky správné

 • zaostření na hlavní motiv
 • zvolen expoziční čas tak, aby nevznikla rozmazaná postava
 • použita malá hloubka ostrosti pro vyniknutí hlavního motivu
 • celková tonalita fotografie (zachycení co nejširší škály), tmavší rohy (oko neutíká z obrazu), potlačené rušivé prvky (soustředíme se na hlavní motiv)

Technicky chybné

 • padající linie budovy za chlapcem

Hlavní motiv

 • chlapec kráčející po ulici s lahvemi vína

Vedlejší motiv

 • vedlejším motivem je ulice, kde se děj odehrává. Dává dvourozměrnému obrazu dojem hloubky prostoru

Chyby v kompozici

 • uříznuté nohy chlapce
 • vyčnívající kousek šatů a postavy na levé straně
 • umístění chlapce na střed obrazu

Fotografický přístroj

 • zvolen kinofilmový přístroj pro svoji pohotovost při zachycovaní bezprostředního děje okolo nás

Černobílá škála snímku

 • divák se soustředí na děj, výraz, světlo, strukturu a ne např. na barevnost oblečení

Zobrazení skutečnosti

 • motivem jsou obyčejní lidé a jejich život v ulicích města ( soubor Europeans)

Proč je snímek ceněn, když jsme na něm našli spoustu chyb? Jedná se o reportážní snímek z ulice, nic co by bylo předem připraveno. Kluk má úžasný výraz v obličeji a dokážeme si představit, že jsme ho právě potkali. Ne všechna pravidla snímku pomohou a časem se naučíte, že i jejich smysluplným porušením se dá spoustu získat.


Udržuje: R. Sejkot a P. Neugebauer

courses/a7b33dif/cviceni/01-uvod.txt · Last modified: 2019/03/14 13:29 by sochmjan