Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Tělo

 • Viz učebnice s názvem “Kniha FOTOGRAFIE”, R. Sejkot, V. Hlaváč, str. 142 - 147.

AKT *

Akt je nejatraktivnější a nejtajemnější žánr současně. Člověk přirozeně zkoumá svou tvář a tělo. Vše detailně srovnává pohledem na jiné příslušníky lidského rodu. Je to v nás geneticky zakódováno. Zobrazení těla sochou (Věstonická venuše), rytinou a kresbou, patří mezi nejstarší artefakty, dokládající lidskou inteligenci a zručnost.

Slovo akt má latinský původ a znamená čin, skutek, jednání, dějství. Fotografie nahého lidského těla mohou mít informativní, reportážní, dokumentární, emotivní, umělecký, erotický, pornografický charekter. V angličtině je užíváno pro umělecké zobrazení lidského těla slovo nude.

Čas a prostor máte nyní omezen jen vlastním životem. Toto fotografické cvičení patří mezi nepovinná. Představíme základní druhy aktů, které byste měli být schopni udělat sami bez pomoci. Když jsem chodil do školy, profesor nám během přednášky ukázal krásné práce F. Drtikola, H. Newtona, S. Haskinse, M. Stibora, M. Borovičky, T. Kuščynského, J. Saudka a pak pravil, za měsíc mi přineste něco podobného! Psal se rok 1982. Teď je vše mnohem jednodušší, takže dříve než za měsíc, ne?

 • Literatura:
 • Ján Šmok: AKT vo fotografii, Osveta, Martin, 1986
 • Kolektiv autorů: AKT - naučte se fotografovat kreativně, Zoner Press, 2007
 • Tom Ang: Průvodce digitálního fotografa, DK / Knižní klub, 2003
 • Étienne Souriau: Encyklopedie estetiky, Victoria Publishing, 1994
 • Marilyn Yalomová: Dějiny ňadra, Rybka Publishers, 1999
 • Isabel Tangová: Pornografie, Tajné dějiny civilizace, BBart, 2003
 • Gilles Néret: Erotica Universalis, From Pompei to Picasso, Taschen, 2011
 • Roman Sejkot, Václav Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, Univerzitní knihkupectví, budova NTK, Technická 6, Praha 6. https://eobchod.cvut.cz/odborne_knihy_cvut/odborna_kniha/sejkot_roman_kniha_fotografie_od_fotogramu_k_vypocetni_fotografii-150031093.
 • Internet:

I. ANATOMICKÉ (INFORMATIVNÍ) ZOBRAZENÍ TĚLA

Model je osvětlen bílým rozptýleným světlem, dosáhnout toho můžete i doma otočením blesku na opačnou stranu, aby se na pozadí neobjevily ostré stíny. Nepotřebujete ateliér, model může stát třeba na stole, je to neutrální a vypadá to lépe, než koberce či dlažba. Model je ve tříčtvrteční poloze, aby byl vidět předek i bok. Pravá ruka je schována záměrně, stejně jako klín nakročenou levou nohou na špiče, což vede k dynamice i zúžení spodních partií. Doporučuje se těsně před stiskem spouště nádech, rozšíří se a narovnají se ramena, vypnou prsa, zmenší se břicho. Je požadována maximální ostrost, jde o technickou fotografii. Úsměv je bonus.

II. ANATOMICKÝ DETAIL

Detaily jsou mnohdy překvapivé, většinou druhého tak zblízka nezkoumáme, pokud nejsme např. lékaři nebo policisté. Snímek vyžaduje hodně světla, fotograf nesmí stínit sám sobě, jde o technickou fotografii a je vyžadována maximální hloubka ostrosti. Po zvládnutí náročných technických podmínek začnete objevovat krásy lidského těla.

III. KLASICKÝ AKT

Pojem klasické umění vznikl v Evropě jako hold umění Řecka a následně umění renesance. Epický obsah (řecké bájesloví, Bible…) je propjen s realistickou formou života, ale dochází již k přikrašlování soch i obrazů. Přikrášlené vyprávění nadchne více, než holý popis. Výrazné užití světla, barev, šerosvit, torza postav, alabastrová pleť, popraskaný mramor a praskliny starých olejomaleb, vyprávění příběhu, historické prostředí a předměty, to jsou vhodné podmínky pro tvorbu stále všeobecně celosvětově oblíbených klasických aktů.

IV. AKT S REKVIZITOU (v prostředí mimo ateliér)

Tělo a předmět/rekvizita je zajímavá etuda i na divadelních školách. Zkuste vzít do ruky nějakou věc a představte si, že vás za chvíli bude někdo malovat, sochat, fotografovat. Jak to uchopit? A přece je akt s rekvizitou jedním z nejstarších námětů na světě. Eva s jablkem podaným Adamovi. Při tvorbě se můžete odkazovat na minulost i používat současné rekvizity. Vše si předem pečlivě připravte pro snímání ve smyslu divadelní a filmové produkce, načrtněte si budoucí snímek a komunikujte s modelkou. Zde nejde o náhodu. Štěstí přeje připraveným.

V. AKT V POHYBU

Pohybová neostrost modelu, rekvizity nebo dokonce celého snímku je vhodný prostor pro experimentátory. Náhoda zde hraje velkou roli. V extrémních případech vznikají abstraktní emocionální obrazy, velmi vzdálené realitě a jsou opakem informativního anatomického zobrazení, kde musí být ostrý každý vlásek. Modelce na snímku padající látka v kombinaci se světlem náhodou vytvořila zlatá křídla. Nebyl to úmysl autora.

VI. AKT JAKO SYMBOL

Tělo se může stát řečí, jazykem, kterým autor vypráví příběhy a pocity. Samozřejmé je to v tanci, ve fotografii to je obtížnější. Konkrétní tělo, tvář a jméno člověka nejsou důležité. Podstatný je obsah, myšlenka tělem sdělená. Snímek SERVICE, čajová konvice se šálkem, vznikl dvojexpozicí na 1 políčko filmu. Modelka předem viděla skicu s konečnou podobou díla. Pokročilejší digitální kamery dovoluji okamžitou kontrolu zamýšlené fotografie.

VII. AKT V EXTERIÉRU

Když nemáte interiér, pracujte venku, třeba o prázdninách. Teplo, dobrá znalost místa bez okounějících lidí a repelent proti hmyzu, to modelu ulehčí svlékání, které není pro člověka venku běžné. Předem jasná myšlenka díla je nutností, neměla by vzniknout další fotografie typu “Mařena a strom”. Při nedostatku modelů zkuste samospošť, vžijete se do jejich role. Zkuste černobílou i barevnou variantu, která je v přírodě těžší.

VIII. AKT EROTICKÝ

Erós, latinsky Amor, je bůh lásky a syn bohyně krásy Afrodity. Dejte si záležet, aby se snímky nezvrhly v kýč a pornografii. Erotická fotografie pracuje s náznaky, detaily, polocelky, pohybem, náhodou, vyvolává očekávání, napětí, používá symboly, podporuje fantazii, nezobrazuje realisticky pohlavní orgány. Hranice erotiky v umění jsou neostré, prostupné pro individualitu, civilizace a dobu. Co je v jedné zemi povoleno, je ve druhé zakázáno.

Text a fotografie: Roman Sejkot, www.SEJKOT.com

courses/a7b33dif/cviceni/07-telo.txt · Last modified: 2019/04/02 21:08 by sejkorom