Warning
This page is located in archive.

Přednášky

V LS 2017/18 se přednášky konají

  • v úterý, 14:30-16:00, na Karlově náměstí, místnost KN:E-126.

Přednášející:

Obsah přednášek

Na obsahu přednášek se pracuje, probíhá aktualizace pro nadcházející běh předmětu.

T Datum Kdo Téma Materiály
1. 20.02.2018 TS Úvod do předmětu, organizace. Slajdy. Pro tisk.
Prerekvizity. Opakování základů teorie pravděpodobnosti. Slajdy. Pro tisk.
2. 27.02.2018 VV Základy spolehlivosti, exponenciální rozdělení poruch Slajdy.
3. 06.03.2018 VV Základní rozdělení poruch, výpočet kompozitních spolehlivostí. Slajdy.
4. 13.03.2018 VV Spolehlivost soustav. Slajdy.
5. 20.03.2018 VV Redundance a zálohování soustav. Slajdy.
6. 27.03.2018 VV Markovské modely pro spolehlivostní analýzu. Slajdy.
7. 03.04.2018 PP Základní pojmy statistiky. Odhady parametrů a jejich vlastnosti. Rozdělení chí-kvadrát. Slajdy. Pro tisk.
8. 10.04.2018 PP Metoda momentů. Metoda maximální věrohodnosti pro diskrétní a spojité rozdělení. Slajdy. Pro tisk.
9. 17.04.2018 PP Intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu. Studentovo t-rozdělení. Slajdy. Pro tisk.
10. 24.04.2018 PP Metodika testování hypotéz: chyby I. a II. druhu, ROC křivka. Testy střední hodnoty/rozptylu. Slajdy. Pro tisk.
11. 01.05.2018 Odpadá Státní svátek
12. 08.05.2018 Odpadá Státní svátek
13. 15.05.2017 PP Testy pro porovnání dvou rozdělení. F-rozdělení. Párový pokus. ANOVA. Slajdy. Pro tisk.
17.05.2018 PP Učí se úterý! Test dobré shody. Test nezávislosti. Test nekorelovanosti. Slajdy. Pro tisk.
14. 22.05.2018 PP Lineární regrese. Slajdy. Pro tisk.

Úvod do PCA a faktorové analýzy od prof. Navary (pro samostudium).

courses/a6m33ssl/prednasky.txt · Last modified: 2018/02/16 15:26 by xposik