Warning
This page is located in archive.

Podpůrné materiály

Na tomto místě najdete seznam dalších zdrojů, které můžete využít pro osvojení, příp. rozšíření látky, pokud vám přednášky a cvičení nepostačují. Máte-li tip na další zajímavý zdroj informací, který by se mohl hodit vašim kolegům, zašlete jej prosím učiteli.

Online kurzy

Skripta, učebnice, příklady

Materiály Michala Friesla, ZČU Plzeň:

Materiály , VŠB-TU Ostrava:

Roman Biskup, JČU České budějovice:

Ostatní:

Online kurzy

Tyto online kurzy byly vybrány proto, že se do značné míry týkají statistické části předmětu SSL. Kurzy zatím nebyly nijak hodnoceny, nejsme v tuto chvíli schopni doporučit ten nejvhodnější z nich.

courses/a6m33ssl/materialy.txt · Last modified: 2018/02/19 16:32 by xposik