Warning
This page is located in archive.

Domácí úkol U3

 1. Zadání pro studenty zapsané do úterního cvičení 16:15 - 17:45

  Během testu 1000 žárovek po dobu 1000 hodin se porouchalo 150 žárovek. Uvažujme exponenciální rozdělení poruch. V jakém čase lze očekávat, že bude pravděpodobnost bezporuchového provozu žárovky rovna 0.8 ?

  Uveďte postup výpočtu včetně dosazení.

  Řešení

 1. Zadání pro studenty zapsané do úterního cvičení 18:00 - 19:30

  Výrobce telefonů před uvedením na trh testuje svůj nový typ telefonu. Testováno je 500 telefonů po dobu 200 hodin, během testů se 15 telefonů porouchá. Kolik procent výrobků se rozbije běhen prvního roku provozu za předpokladu, že poruchy podléhají exponenciálnímu rozdělení?

  Uveďte postup výpočtu včetně dosazení.

  Řešení

courses/a6m33ssl/cviceni/spolehlivost_ukol4.txt · Last modified: 2018/02/05 16:24 (external edit)