Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M33SSL: Statistika a spolehlivost v lékařství

Předmět je vyučován v letním semestru. Předmět je ohodnocen 5 kredity, což odpovídá 2 hodinám přednášek, 2 hodinám cvičení a cca 4-5 hodinám domácí přípravy týdně!

Předmět navazuje na kurs A0B01PSI (Pravděpodobnost, statistika a teorie informace). Rozšiřuje znalosti o další statistické metody s přihlédnutím ke specifikům dat v biologii a lékařství a problematice plánování a vyhodnocování studií. Zabývá se dále otázkami popisu a analýzy spolehlivosti technických systémů, jejího modelování, odhadu ve složitých systémech. Součástí kursu je přehled postupů ke zvyšování spolehlivosti zálohováním.

Ve druhém týdnu budete psát vstupní test z prerekvizit předmětu. Podle jeho výsledků vám případně doporučíme, jaké prerekvizity byste si měli doplnit, abyste předmět bez problémů zvládli.

Vyhněte se plagiátorství!

Upozornění: Zápočty získané v předchozích letech nebudou uznány, studenti musí podmínky zápočtu splnit znovu.

Vyučující

Literatura

  • Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Skriptum FEL ČVUT, 1. vydání, Praha, 2007. Errata
  • Nagy, I.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Cvičení. Skriptum FD ČVUT, Praha, 2002.
  • Wasserman, L.: All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. Springer Texts in Statistics, Corr. 2nd printing, 2004. Data
  • Papoulis, A., Pillai, S.U.: Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. McGraw-Hill, Boston, USA, 4th edition, 2002.
  • Spiegel, M., Stephens L.: Schaum's Outline of Statistics. McGraw-Hill, 2007.
  • Starý, I.: Teorie spolehlivosti. Skriptum FEL ČVUT, Praha, 2002.
  • Hoang, P. (Ed.): Handbook of Reliability Engineering, Springer Verlag, London/Berlin/Heidelberg, 2003, ISBN 1852334533, 663 pp.
courses/a6m33ssl/start.txt · Last modified: 2018/02/19 16:33 by xposik