Warning
This page is located in archive.

A6M33SSL: Komentáře vyučujících k anketě LS 2016/17

 • Hodnotilo 4 studentů z 11 (36 %).
 • Předmět ukončilo 10 studentů z 11 (90 %).
 • Níže reagují Petr Pošík (PP), Tomáš Sieger (TS) a Vojtěch Vonásek (VV).
 • Některé komentáře studentů jsou roztrženy do více bodů a seskupeny podle témat. (Cílem není změnit vyznění komentáře, ale vytvořit skupiny, na něž lze reagovat podobně.)

Souhrnné dotazy

 • Předmět byl přínosem: 4 x Rozhodně ano.
 • Studijní materiály byly kvalitní: 4 x Rozhodně ano.
 • Obtížnost předmětu: 4 x Přiměřená.

Komentáře k předmětu jako celku

 • Bylo nám doporučeno si v prvním semestru zapsat PSI, což jsem udělala, a musím říct, že mi to při studiu tohoto předmětu opravdu pomohlo. Nevím, proč je ale na stránkách předmětu upozornění, že student musí splnit zmiňovaný předmět PSI, nebo úspěšně absolvovat test v prvním či druhém týdnu semestru. Nebyla to pravda, test v druhém týdnu byl opakovací a hodnocen stejně jako čtyři další. Tato informace byla matoucí.
  • PP: Pravda to byla. Test ve druhém týdnu byl skutečně opakovací, ale pokud by se v něm projevila podstatná neznalost prerekvizit předmětu SSL (vyučovaných např. v předmětu PSI), nebylo by studentovi umožněno v předmětu pokračovat. Je dobře, že se žádná taková zásadní neznalost nevyskytla.
 • Systém domácích úkolů je dobrý, ale bodové ohodnocení je malé, vzhledem k časové náročnosti.
  • PP: Jsme si vědomi toho, že domácí úkoly zaberou poměrně dost času a že jejich bodové ohodnocení je spíše nízké. Jejich primárním cílem je “donutit” studenty, aby se průběžně procvičovali v přednášené látce a aby se tak lépe připravili na zkoušku. To by měl být jejich přínos, i kdyby byly hodnoceny 0 body. Zároveň u nich nelze dobře zaručit, že student skutečně odevzdává svou vlastní práci. Nízké bodové hodnocení je tak kompromisem mezi naší snahou ohodnotit vaši domácí přípravu alespoň trochu a zároveň nedat moc šancí vašim méně čestným kolegům nasbírat podstatné množství bodů “zdarma”.
 • Spolehlivostní část byla zajímavá, ale myslím, že by se dala stihnout rychleji a zbylo by více času na obsáhlejší statistku.
  • PP: Vojta Vonásek již pro tento běh předmětu spolehlivostní část o 1 přednášku zkrátil. Další zkracování by už myslím nebylo dobré.

Komentáře ke zkouškám a zkoušejícím

 • Zkouška byla v pořádku.
  • PP: Díky, to jsme rádi. :-)

Ještě jednou děkujeme všem studentům, kteří nám poskytli připomínky. Velice si jich vážíme. Tým předmětu A6M33SSL

courses/a6m33ssl/anketa/reakce201617.txt · Last modified: 2018/02/05 16:24 (external edit)