Warning
This page is located in archive.

Statistika 7

Program:

  • Testování hypotéz - $\chi^2$ testy dobré shody

Domácí úkol 7

Testování hypotéz - testy dobré shody

Ze sta hodů mincí padla panna 44-krát. Lze z tohoto výsledku usuzovat na to, zda je mince falešná?

Znáte-li více možností, jak na tuto otázku odpovědět, použijte všechny takové přístupy.

Ostřelování Londýna

Londýn byl v jistý den za druhé světové války zasažen 537 německými raketami typu V1 resp. V2. Odborníci se domnívali, že rakety nejsou zaměřovány do konkrétních městských částí. Pokuste se tuto domněnku ``potvrdit''.

Pro účely testu bylo území Londýna rozděleno na $n=24^2=576$ stejně velkých čtverců a byly zjištěny počty čtverců $n_0, n_1, n_2, \ldots, n_5$ se žádným, jedním, …, pěti zásahy. Pro neformální srovnání s Poissonovým rozdělením jsou v tabulce uvedeny i hodnoty $n P(X_j=k)$:

$k$ $0$ $1$ $2$ $3$ $4$ $\ge 5$
$n_k$ 229 211 93 35 7 1
$n \lambda^k e^{-\lambda}/k!$ 226,7 211,4 98,5 30,6 7,1 1,6

Krevní skupiny

Ve vybraných nemocnicích byly u 252 ambulantně ošetřených pacientů v určitém dni sledovány podíly jednotlivých krevních skupin. Dostali jsme následující tabulku:

místo A B 0 AB
Karlovy Vary 33 6 56 5
Ostrov nad Ohří 9 1 16 1
Olomouc 54 14 52 5

Na hladině 5% otestujte, zda jsou podíly jednotlivých krevních skupin v jednotlivých nemocnicích stejné.

V R lze test (po vhodné úpravě tabulky) provést pomocí:

x <- matrix( c( 42, 54,  7, 14,  72, 52,  6, 5), nrow = 2 )
chisq.test(x)
courses/a6m33ssl/cviceni/statistika_7.txt · Last modified: 2018/04/23 14:19 by xposik