Warning
This page is located in archive.

Statistika: Domácí úkoly

Ve statistické části předmětu bude každý týden zadán domácí úkol. Samozřejmě očekáváme, že odevzdané řešení bude výsledkem vaší vlastní práce.

Obsahem DÚ budou především početní příklady podobné těm, s nimiž se setkáte ve zkoušce.

 • Příklady v DÚ jsou společné pro všechny studenty, ale každý student má jiné parametry zadání.
 • Každý DÚ je bodovaný. Nesplníte-li jej včas, přicházíte o body k zápočtu/zkoušce.
 • Deadline na každý DÚ je vždy o půlnoci z pondělí na úterý následující týden.
 • Výsledky DÚ se hodnotí automaticky. Prakticky okamžitě víte, zda máte DÚ správně a kolik bodů můžete získat, když splníte další potřebné podmínky.
 • Body za DÚ lze získat až poté, co bude součástí řešení i PDF s postupem.
 • Postup řešení DÚ budeme hodnotit namátkově. Pokud postup v přiloženém PDF nebude odpovídat výsledkům, můžete o body z automatické kontroly přijít. Pokud by se podobný prohřešek opakoval, považovali bychom to za prohřešek proti akademické etice a následoval by přísnější postih.
 • Řešení můžete odevzdávat kolikrát chcete.

Software pro automatické hodnocení může obsahovat chyby. Zjistíme-li, že jste se pokusili nějakou chybu využít ve svůj prospěch nebo že jste se snažili systém nějak obejít, budeme to hodnotit jako prohřešek proti akademické etice. Naopak, narazíte-li na chybu a oznámíte nám ji, budeme vám velice vděční a podle závažnosti chyby vám můžeme i přidělit bonusový bod.

Forma zadání

 1. Na stránce cvičení příslušného týdne najděte ZIP archiv se zadáním pro všechny studenty.
 2. V ZIP archivu najděte své zadání. Např. student Jaroslav Cimrman s uživatelským jménem cimrmjar bude pro 2. domácí úkol hledat soubory
  • DU2_cimrmjar.pdf a
  • DU2_cimrmjar.json.

První ze souborů (PDF) obsahuje text zadání, specifikaci parametrů a požadované výsledky pro každou úlohu. Druhý soubor (JSON) obsahuje strojově čitelné parametry úlohy a místo, kam vepíšete výsledky. Např. následující fragment JSON souboru

{
  "toy_addition": {
    "params": {
      "a": 1,
      "b": 5
    },
    "results": {
      "c": null
    }
  },
  "toy_multiplication": {
    "params": {
  ...
}

obsahuje informace o úloze toy_addition. V sekci params jsou uvedeny hodnoty parametrů (a a b) této úlohy pro daného studenta. Tyto parametry nijak neměňte. Slouží ke kontrole, že se údaje v PDF i v JSON souborech shodují.

V sekci results jsou pak uvedeny výsledky, které se po vás v této úloze požadují. Zde je jen jeden, c, a zatím obsahuje hodnotu null, kterou vy nahradíte správným výsledkem.

Jak řešit

 1. Příklady vašeho zadání vypočtěte (nejlépe s tužkou, papírem, tabulkami a kalkulačkou).
 2. Tyto statistické tabulky jsou pro nás tím jediným pravým zdrojem znalostí o pravděpodobnostních rozděleních. Budou k dispozici u zkoušky, proto se s nimi naučte pracovat. Používáte-li místo tabulek softwarovou implementaci stat. funkcí, vystavujete se riziku, že se jejich hodnoty budou od tabulek lišit a že si do výpočtu zanesete chybu. (Minimálně alespoň hodnoty ze softwaru zaokrouhlete na stejný počet míst, jako je uvedeno v tabulkách.)

  Hledáte-li hodnoty v tabulkách stat. funkcí, vyberte tu hodnotu funkce, která přísluší nejbližšímu tabelovanému argumentu funkce. Pokud např. potřebujete zjistit hodnotu distribuční funkce normovaného normálního rozdělení v bodě 1.19257, v tabulkách ji nenajdete. Tam uvidíte jen hodnoty

  $u$ $\Phi(u)$
  1.16 0.8770
  1.18 0.8810
  1.20 0.8849
  1.22 0.8888

  Protože nejblíž hodnotě 1.19257 je $u=1.20$, odečteme z tabulek $\Phi(u)=0.8849$.

  (Mohli bychom se také domluvit na přesnější metodě s využitím lineární interpolace. Ale zůstaňme u méně přesného, jednoduššího způsobu.)

 3. Výsledky vepište na příslušné místo do JSON souboru.
  • Používejte tečku . jako oddělovač desetinných míst!
  • Použijte kódování UTF-8.
  • Výsledky ve formě reálných čísel zaokrouhlujte na 4 platné číslice!

   Příklad zaokrouhlování na 4 platné číslice (což není to samé jako zaokrouhlení na 4 desetinná místa - počet desetinných míst se bude lišit):

   Příklad výsledku Po zaokrouhlení na 4 platné číslice
   8.65051903e-4 0.0008651 nebo 8.651e-4
   1.73012358e-3 0.00173 nebo 1.73e-3
   24.04163271 24.04 nebo 2.404e1

Co odevzdávat

Do upload systému budete odevzdávat ZIP archiv obsahující

 1. JSON soubor s doplněnými výsledky (a se stejným jménem a strukturou, s nimiž jste si jej stáhli) a
 2. PDF soubor se jménem <id domácího úkolu>_<username>_solution.pdf (tedy např. DU2_cimrmjar_solution.pdf), který bude obsahovat vaše řešení včetně postupu, tj. naskenované nebo vyfocené papíry, na nichž jste DÚ vyřešili.
 3. Oba soubory zaZIPujete a výsledný archiv odevzdáte do upload systému. Soubory by měly být v kořeni archivu (archiv by neměl obsahovat žádný adresář).

Do výše uvedeného zadání doplníte výsledek jednoduše tak, že fragment

    "results": {
      "c": null
    }

pozměníte na

    "results": {
      "c": 6
    }

courses/a6m33ssl/cviceni/statistika_domaci_ukoly.txt · Last modified: 2018/02/16 15:36 by xposik