Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum


Přednášky 2018

Prednáška Dne Téma Průsvitky Přednáší
1. 3.10. Připomenutí asymptotické složitosti. Reprezentace grafů. Minimální kostra grafu. Union-Find problém. 01a 01b Průša
2. 10.10. Eulerův tah. Orientované grafy, silná souvislost. 02 Průša
3. 17.10. Haldy binární, d-ární, binomiální, Fibonacciho. Srovnání hald. 03 Průša
4. 24.10. Izomorfismus obecných grafů a stromů. 04 Průša
5. 31.10. Generování a enumerace datových struktur a kombinatorických objektů (podmnožiny, k-prvkové podmnožiny, permutace), Grayovy kódy. 05 Průša
6. 7.11. Konečné automaty, nedeterminizmus, regulární výrazy, vyhledávání přesného vzoru. 08a
08b
Průša
7. 14.11. Operace nad jazyky, přibližné vyhledávání v textu pomocí konečných automatů. 09 Průša
8. 21.11. Slovníkové automaty, implementace automatů. 10 Berezovský
9. 28.11. Náhodná čísla, jejich vlastnosti a generování. Generování prvočísel, testování prvočíselnosti přesné a randomizované. Rychlé umocňování. Rozklad na prvočinitele. 06 Berezovský
10. 5.12. Skip list, Vyhledávací stromy: B, B+. 11@
11a
11b
Berezovský
11. 12.12. Vyhledávací stromy: 2-3-4, R-B, splay. 12a
12b
12c
Berezovský
12. 19.12. Hledání ve více dimenzích, K-D stromy. 13 Berezovský
13. 2.1. Trie, suffix trie, binary trie. 13-trie Berezovský
14. 9.1. TBD TBD Berezovský

01.pptx 02.pptx 03.pptx

Poznámky k 1. prednášce 06.pptx

lg(n!), n= 2..1024, cf. OEIS A003070

lg(Comb(n, n/2)), n= 2..1024

automaty, opakování

08b.pptx

08a.pptx

09.pptx

10.pptx

11@, 11a, 11b.

12b, 12c .

13

13-trie

rnd

Linear Congruential Random Number Generator

courses/b4m33pal/prednasky.txt · Last modified: 2018/11/28 11:00 by berezovs