Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum SVTI-SW-online-vyuka


PAL - pokročilé algoritmy

Informace k distanční výuce

Cvičení i přednáška budou probíhat online s využitím aplikace BigBlueButton (tutorial), která je integrovaná v BRUTE. Není potřeba nic instalovat, stačí prohlížeč. Před začátkem cvičení/přednášky obdržíte e-mailem pozvánku pro připojení (pozvánka může být vygenerovaná i v době naplánování události).

Cíl předmětu

Cílem předmětu je rozšíření schopnosti samostatné implementace různých variant standardních (základních nebo mírně pokročilých) úloh v několika vybraných aplikačně bohatých partiích informatiky. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení. Přednášky poskytují nezbytný teoretický rámec.

Přednášejí

mgb96x120.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Daniel Průša

Cvičí

mgb96x120.jpg rysavpe1.jpg avatar.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Petr Ryšavý Martin Svatoš Tomáš Sieger

Asistence

courses/b4m33pal/start.txt · Last modified: 2020/12/17 12:16 by berezovs