Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum


PAL - pokročilé algoritmy

Informace k distanční výuce

Cvičení i přednáška budou probíhat online s využitím aplikace BigBlueButton (tutorial), která je integrovaná v BRUTE. Není potřeba nic instalovat, stačí prohlížeč. Před začátkem cvičení/přednášky obdržíte e-mailem pozvánku pro připojení (pozvánka může být vygenerovaná i v době naplánování události).

Cíl předmětu

Cílem předmětu je rozšíření schopnosti samostatné implementace různých variant standardních (základních nebo mírně pokročilých) úloh v několika vybraných aplikačně bohatých partiích informatiky. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení. Přednášky poskytují nezbytný teoretický rámec.

Přednášejí

mgb96x120.jpg foto.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Daniel Průša

Cvičí

mgb96x120.jpg rysavpe1.jpg avatar.jpg avatar.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Petr Ryšavý Martin Svatoš Tomáš Sieger

Asistence

courses/b4m33pal/start.txt · Last modified: 2020/09/23 09:29 by berezovs