Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum


Odkazy / literatura

Literatura papírová

[MV] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Nejobsažnější a nejpropracovanější česká kniha v oboru, obsahuje algoritmy základní i pokročilé, přehledný výklad, autoři léta učí algoritmy na MFF UK a FIT ČVUT.

[AC] Robert Sedgewick: Algoritmy v C, části 1-4, SoftPress, Praha, 2003 link
Překlad světoznámé učebnice obsahuje detailní poučení o řazení a vyhledávání, výborná kniha pro úvod do hlubšího pohledu na problematiku, 688 stran, původní cena cca 700 Kč, nyní rozebrána, knihovna FEL má asi 10 výtisku, jiné knihovny méně, ale mají. V originálu existuje ve variantě pro C++ a Javu.

[ACG] Robert Sedgewick: Algorithms in C Part 5: Graph Algorithms (3rd Edition), Addison-Wesley Professional, 2002 link
Pokračování [AC](viz niže). Český překlad bohužel dosud neexistuje. Grafove reprezentace, prohledavani grafu, nejkratší cesty, minimální kostry, toky v síti, orientované grafy. Teoretické části lze nalézt přístupně zpracované i jinde (např. [GJA]), tato kniha však, stejně jako [AC], akcentuje také důležité implementační otázky. 528 stran.
V originálu existují obě knihy prof Sedgewicka ve variantě pro C++ a Javu.

[APT] Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vydání 2007, link
Oblíbená učebnice programování, představuje nejdůležitější datové struktury a jejich použití, základní algoritmy řazení, vyhledávání a manipulace s grafy. Patrně nejlepší česká publikace v tomto oboru, kompaktní, cenově dostupná, pokud je vyprodána, bývá k dispozici v knihovnách.

[CLRS] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, link
Jedna ze standardních světových učebnic oboru, obsažná (1200+ stran) a důkladná. Zajemci o vědeckotechnické programování poslouží zároveň jako výborná referenční příručka.

[GJA] J. Demel: Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia 2002

[HMU] J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 2nd ed., Addison-Wesley, 2001
Fotokopie nižší kvality. zde.

[JP] B. Melichar: Jazyky a překlady, Praha, ČVUT 1996

[JPc] B. Melichar et al.: Jazyky a překlady Cvičení, Praha, ČVUT 2004

Literatura online

Algortitmy, grafy, teoretická informatika

[MV-PDF] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Kompletní elektronická verze [MV]

[DPV] S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, and U.V. Vazirani: Algorithms, Mcgraw-Hill Higher Education, 2006, link
Vynikající učebnice s množstvím skvělých cvičení, velmi čitelná, nezatížená “akademickým teoretizováním”. Ve formátu pdf: zde.

[PG] I.Parberry, W.Gasarch: Problems on Algorithms Prentice- Hall 1998
Několik stovek instruktivních úloh z určování složitosti, rekurze, DP, vyhledávání a stromů.

[TIN] J. Kolář: Teoretická informatika, skripta, ČVUT, 2004 Skripta TIN

[ZGA] J. Černý: Základní grafové algoritmy, KAM MFF, 2010, online publikace.
Kniha obsahuje také základní poučení o algoritmech vůbec, složitost, rozděl/panuj. Spolu s [APT] představuje výborný úvod do problematiky v češtině, v přítažlivosti a názornosti výkladu je mnohde daleko předbíhá. Množství zajímavých příkladů. Doporučujeme.

Formální jazyky a automaty

[MD] M Demlová: Jazyky, automaty a gramatiky učební text FEL ČVUT pro předmět A4M01JAG

[TJAI] Š. Vavrečková: Teorie jazyků a automatů I, Slezská univerzita v Opavě, 2007 Skripta pro TJA I

[ZST] P. Jančar: Teoretická informatika ,VŠB-TU, Ostrava, 2007, v odstavci: Základní studijní text

[TKA] H. Dostál: Teorie konečných automatů, regulárních gramatik, regulárních výrazů a jazyků, Fakulta informatiky a managementu UHK, Strukturovaná stránka

[BGJ] K. Stratílková: Bezkontextové gramatiky, jazyky a zásobníkové automaty, Fakulta informatiky a managementu UHK, Strukturovaná sránka

[AFJ] I. Černá, M. Křetínský, A. Kučera: Automaty a formální jazyky I, Fakulta informatiky MU, 2002, Elektronický text

[FJA] B. Rovan, M. Forišek: Formálne Jazyky a Automaty, FMFI UK, Bratislava, 2009, Elektronické skriptá pre tých, ktorí preferujú štúdium v rodnej reči.

Hledání v textu

[TSA] B. Melichar et al.: Text Search Algorithms, FEE CTU, Prague, 2004link

[TIS] B. Melichar et al.: Textové informační systémy, FEL ČVUT, Praha, 1997

Praktické programování

Různé tématické přehledy a pomůcky

Neaktuální

courses/b4m33pal/odkazy_zdroje.txt · Last modified: 2018/10/02 06:26 by berezovs