B4M33PAL – Pokročilá algoritmizace

PAL - pokročilé algoritmy

Prezenční vs distanční výuka

Semestr začíná výukou kompletně v prezenční formě a bude pak nadále probíhat podle aktuálních pokynů FEL/ČVUT. Pokud dojde k omezení prezenční výuky, budeme posluchače včas informovat o příslušných změnách v organizaci výuky PAL. Změny pak budou popsány rovněž zde.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je rozšíření schopnosti samostatné implementace různých variant standardních (základních nebo mírně pokročilých) úloh v několika vybraných aplikačně bohatých partiích informatiky. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení. Přednášky poskytují nezbytný teoretický rámec.

Přednášejí

mgb96x120.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Daniel Průša

Cvičí

mgb96x120.jpg rysavpe1.jpg avatar.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Petr Ryšavý Martin Svatoš Tomáš Sieger
courses/b4m33pal/start.txt · Last modified: 2021/09/19 20:41 by berezovs