Cvičení

Účast na cvičení je povinná. Cvičení slouží k praktickému osvojení programovacích dovedností.

Příklady ze cvičení a přednášek jsou průběžně zveřejňovány v repozitáři na fakultním gitlabu.

Použití GITu v učebně 402

Pro správnou funkčnost GITu na počítačích v učebně 402 je třeba stáhnout následující soubor git.sh a umístit jej do domovského adresáře (~/git.sh). Pokud jej umístíte jinam, je třeba ve skriptu upravit cesty. Při každém spuštění PC v učebně je třeba tento skript spustit, aby se nastavila správně práva ke klíčům GITu. Toto nastavení lze automatizovat (při každém spuštění počítače a terminálu se provede) přidáním následujícího příkazu ~/git.sh do souboru .bashrc. K přidání spuštění skriptu ~/git.sh do .bashrc můžete využít následující příkaz, který stačí nakopírovat do terminálu a spustit.

echo "~/git.sh" >> ~/.bashrc

Po vykonání příkazu je třeba pustit novou instanci shellu bash; například otevřením nového terminálu.

Kódy ze cvičení

courses/b2b99ppc/tutorials/start.txt · Last modified: 2024/03/19 09:43 by nentvond