Qt - instalace

Tento návod je primárně zaměřen na uživatele MS Windows, kde bývá nastavení komplikovanější. V prostředí OS Linux bude instalace podobná, možná jednodušší.

Celý proces instalace je velmi přesně popsán na stránkách Qt.

Pro řešení případných problémů nejen při instalaci lze využít rozsáhlé fórum.

1. Stažení online instalátoru

Pro naši práci budeme využívat Open Source edici frameworku Qt, která je volně ke stažení pro majoritní operační systémy. Od roku 2020 platí nové podmínky pro instalaci - instalovat lze pouze pomocí online instalátoru, který vyžaduje existenci účtu u Qt, instalátor umožňuje udělat registraci. Uživatelé OS Linux mohou být ve výhodě, protože distribuce často obsahují komplentní instalace Qt (nemusí platit pro nové distribuce)

Prvním krokem instalace je tedy stažení online instalátoru (open-source verze), který je ke stažení na této stránce úplně dole (Download the Qt Online Installer).

Celý framework se nainstaluje do adresáře, který vyberete ve 2. kroku. Je pochopitelně nutné, abyste měli do tohoto adresáře právo zápisu (případně spusťte instalátor jako Administrátor).

2. Přihlášení ke Qt účtu

Druhým krokem instalace je přihlášení ke Qt účtu, případně registrace a vytvoření nového.

3. Výběr adresáře pro instalaci

Třetím krokem je výběr adresáře pro instalaci. Je více než vhodné, aby v cestě k souborům nebyla žádná mezera ani diakritika.

4. Výběr komponent

Čtvrtým krokem je výběr komponent frameworku. Lze volit mezi verzemi kompilovanými pomocí kompilátoru z MS Visual Studia (MSVS) nebo MinGW. Pokud máte k dispozici plnou verzi MS Visual Studio (pozor, MS Visual Studio Code je pouze IDE bez kompilátoru), zvolte MSVS, jinak MinGW verzi alespoň 11.2 (kdyby jste měli možnost i starší, tak tu ne) podle následujícího obrázku. Dále také vyberte instalaci Qt Charts.

5. Souhlas s licenčními podmínkami

Pochopitelně se třeba souhlasit s licencí.

6. Stažení dat a instalace

Následuje čas na kávu. Instalátor stahuje cca 1.5GB dat a samotná instalace také chvíli trvá.

Nastavení po instalaci

Pokud chceme kompilovat ve Windows aplikace v Qt z příkazové řádky (i když budeme používat QtCreator, je dobré vědět, co se při sestavování programu děje), je třeba nastavit cesty v OS tak, aby byly potřebné programy a knihovny viditelné uživateli. Nastavení systémové proměnné Path je možné provést manuálně nebo automaticky.

Někde jsou v obrázcích uvedeny cesty pro Qt5, cesty pro Qt6 budou velmi podobné.

Manuální nastavení

Ovládací panely → Systém a zabezpečení → Systém → Upřesnit nastavení systému

Vlastnosti systému → Proměnné prostředí

Systémové proměnné → Path – zde je třeba nastavit dvě cesty - přímo do Qt (v adresáři je qmake) a do adresáři s kompilátorem (je tam komplilátor a mingw32-make). Pokud již máte v Path cestu k jinému MinGW kompilátoru, změňte ji.

Automatické nastavení

Najděte v adresáři %QT_DIR% soubor qtenv2.bat (bude třeba v C:\Qt6\6.0.3\mingw81_64\bin)a spusťte ho. Obsah souboru bude vypadat asi takto:

@echo off
echo Setting up environment for Qt usage...
set PATH=C:\Qt6\6.0.3\mingw81_64\bin;C:/Qt6/Tools/mingw810_64\bin;%PATH%
cd /D C:\Qt6\6.0.3\mingw81_64

courses/b2b99ppc/howtos/qt_install_win.txt · Last modified: 2024/04/03 23:46 by nentvond