Řešené příklady

V této sekci jsou řešení komplexnějších projektů, zejména v QT. Cílem je ukázat aplikaci některých principů na konkrétních případech. Příklady jsou k dispozici v gitlab repozitáři.

  • Derivované třídy
  • Signál - slot
  • Stylování
  • Škálování velikosti komponent (resizeEvent)
  • Vyhledávání komponent stejné třídy
  • Využití třídy QPainterPath
  • Načtení dat z externího souboru
  • Menu a status bar
  • Kreslení objektu na absolutní pozici
  • Okrajové podmínky (odraz)
  • Časovač
  • Práce se sériovým portem
  • Zpracování proudu dat
  • Generátor dat pro Serial Scope
  • Časovač v MBED
  • Výpočet vzorku harmonického signálu
  • Posílání UDP datagramu v síti Internet
  • Zpracování informace ze serveru
courses/b2b99ppc/solutions/start.txt · Last modified: 2021/04/23 09:27 by viteks