VS Code - instalace Windows

Tento návod byl testovaný na Windows 10/11, 64-bit

Instalace VS Code

 1. Stáhnout instalační balíček z této stránky
 2. Nainstalovat podle pokynů

Instalace překladače pro Windows

Pokud nemáte na OS Windows nainstalovaný překladač (např. stažený v rámci distribuce Visual Studia nebo jiného IDE), nainstalujte si MinGW, klon překladače GCC.

Pokud ještě nemáte nainstalovaný překladač, doporučujeme nainstalovat rovnou Qt podle návodu Qt - instalace a namapovat překladač tam
Ujistěte se, že máte nainstalovaný překladač s podporou standardu alespoň C++ 20

Zavoláním příkazu g++ --version si ověříte, že máte verzi např. MinGW >= 11

Postupujte podle návodu, určite je dobré dodržet:

 • v cestě k překladači by neměl být znak s diakritikou (mezera se dá přežít)
 • je dobrý nápad nastavit systémovou cestu do adresáře, ve kterém je příslušný binární soubor (gcc.exe)
 • nastavit cesty do proměnných prostředí
Jak nastavit proměnnou prostředí? Ve Windows 10/11 napište do vyhledávacího okna “promě” (v anglické mutaci “env”) a systém vám nabídne ovládací panel Upravit proměnné prostředí systému. Alternativně můžete kliknout pravým tlačítkem na Tento Počítač (This PC) a dát Vlastnosti (Properties), následně vybrat pokročilé nastavení systému (Advanced system settings)

Windows 10:

Windows 11:

Po každé změně proměnné Path je třeba restartovat terminál (příkazovou řádku), aby se změna projevila.

Správnost nastavení ověřte např. tak, že v příkazové řádce (Command Shell) spustíte kompilátor

g++ --version
gdb --version

Rozšíření pro překlad a laděni v C++

 1. Naistalovat rozšíření C/C++ extension for VS Code
 2. Rozšíření je možné nainstalovat přes ikonu v levé liště Extensions nebo klávesovou zkratka Ctrl+Shift+X)

Nastavení překladu

 1. Spustťe VS Code
 2. Nastavte pohled Explorer - horní ikonou v postranní liště nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+E
 3. Klikněte na Open Folder vyberte pracovní složku (např. nový adresář)
 4. Vytvořte nový soubor, např. přes File > New File, sapište do souboru kód, který chcete přeložit a uložte ho v pracovním adresáři
 5. Po výběru menu Terminal > Configure Default Build Task si z nabídky vyberte g++.exe build active file
 6. Pokud je třeba upravte konfigurační JSON soubor a uložte ho
 7. Otevřete soubor, který chcete přelořit a klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+B spusťte překlad
 8. Program lze spustit v Command Line nebo Power shell nebo je možné přímo v prosředí VS Code otevřít nový terminál (power shell) v pracovním adresáři

Přidání rozšíření Platformio IDE do VS Code

Toto rozšíředí doporučujeme přidat až ke konci semestru, až bude třeba pracovat s vývojovými kity Nucleo.

Následující kroky jsou nezbytné pro nastavení VS Code aby se mohly programovat a ladit STM32 procesory

 1. Otevřít okno Extensions
 2. Vyhledat tyto rozšíření Platformio IDE, Cortex-Debug, stm32-for-vscode
 3. Install

V případě potřeby stáhnout ovladač pro vývojový kit Nucleo ze stránky ST microelectronics

Odkazy

courses/b2b99ppc/howtos/vscode_install_windows.txt · Last modified: 2024/04/03 23:44 by nentvond