4. Serial Scope

Online přednáška byla zaměřena na vytvoření aplikace, která zpracovává data přicházející z externího zdroje na sériový port. Oproti online přednášce došlo v kódu k následujícím změnám:

  • přejmenování tříd (Widget → Scope, Osc→ Display)
  • lepší barvičky :-)
  • vykreslovací komponenta přebírá velikost podle kontejneru, ve kterém je umístěna
  • resize vykreslovací komponenty
  • lepší zpracování příchozích dat

Kompletní kód je ke stažení v git repozitáři nebo ve formě balíčku: ppc-sol04.zip

courses/b2b99ppc/solutions/04.txt · Last modified: 2020/05/06 12:49 by viteks