03 - Výuková pomůcka - matematika

Cílem projektu je vytvořit interaktivní aplikaci pro pomoc s výukou matematiky na prvním stupni ZŠ.

Možné oblasti:

  • relace (porovnání velikosti čísel)
  • početní operace
  • násobilka
  • zlomky
courses/b2b99ppc/semestral_work/03.txt · Last modified: 2022/02/01 15:02 by viteks