05 - Generátor obrazových vzorů

Jednou z technik rekonstrukce 3D tvaru objektů je metoda založená na promítání strukturovaného obrazce na objekt a snímání deformovaného obrazu objektu kamerou. Z deformace známého obrazce lze pak rekonstruovat 3D profil objektu, viz obrázek.

Cílem projektu je navrhnout aplikaci, která umožní generovat běžně využívané obrazce. Aplikace by měla umožnit výběr obrazce, případně nastavení jeho vlastností. Některé obrazce se mohou měnit v čase.

courses/b2b99ppc/semestral_work/05.txt · Last modified: 2022/02/11 13:02 by viteks