Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Zkouška z předmětu Zobrazovací systémy v lékařství / Medical Imaging Systems course exam

Termíny zkoušek budou oznámeny. The exam dates are:

 • Pá/Fri 27.5. v KN:E-301, od 9:45
 • Pá/Fri 10.6. v KN:E-301, od 9:45
 • St/Wed 22.6. v KN:E-301, od 9:45

Podrobnosti

 • Zkoušku tvoří písemný test, který lze psát česky i anglicky.
 • Bodové zisky ze cvičení a zkoušky se sčítají, zkouška tvoří 70%, cvičení 30% celkového hodnocení.
 • Zkoušku mohou dostat pouze ti studenti, kteří získali zápočet ze cvičení. Pokud zápočet nezískáte včas, můžete si přesto zkouškový test napsat dopředu a zároveň mi dejte vědět.
 • Na vypracování písemného testu bude 60 min. Jsou povoleny pouze psací potřeby a kalkulátor. Kalkulátor není nezbytný, stačí přibližný výsledek a správně dosadit do vzorce. Čisté papíry budou k dispozici ale pokud můžete, přineste si vlastní. Je zakázáno používat knihy či jiné písemné materiály. Je zakázáno komunikovat s kýmkoliv během zkoušky, kromě učitele. Mobilní telefon, počítač, či další komunikační zařízení mějte uklizená. Nerespektování těchto pravidel může vést k diskvalifikaci a nesložení zkoušky.
 • Korespondence mezi získanými počty bodů a známkou bude určena dle studijních předpisů. K absolvování zkoušky (t.j. k získání alespoň hodnocení dostatečně (E)) bude potřeba získat alespoň polovinu bodů ze zkouškového testu i celkem.

Details:

 • The exam can be done in Czech or English, according to student preferences. There will be a written test of 60 minutes.
 • Bring something to write (pen, pencil) and some official identification. There will be some clean papers but bring your own if you can. You can use a calculator but it is not necessary - an approximate result based on a correct formula will be sufficient for me. You may not use any books, notes or any other written material. You are not allowed to communicate with anybody during the exam, except the teacher. Keep your mobile phone. computer, and any other communication device stowed away. Not respecting these rules may lead to you being disqualified and failing the exam.
 • The final number of points is a weighted sum of points from the laboratory exercises (30%) and from the exam (70%).
 • To pass (to get an E), you need to get at least 50% of points from the exam test as well as in total.
 • You need to get an assessment (“zápočet”) to pass the exam. Nevertheless, if you do not get the “zápočet” in time, you can come to write the test. At the same time, please let me know.
 • The exam topics.
courses/zsl/zkouskazsl.txt · Last modified: 2022/05/18 15:31 by kybicjan