Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

BAM33ZSL / A6M33ZSL - Zobrazovací systémy v lékařství / Medical Imaging Systems

Obsahem předmětu je koncepce, vlastnosti a struktura zobrazovacích systémů užívaných v současné době v lékařství. Jedná se 2D mikroskopické, rentgenové a ultrazvukové zobrazovací systémy včetně dopplerovského ultrazvuku. Dále se budeme zabývat tomografickými (3D) systémy: počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MRI) včetně funkční MR a nukleárními zobrazovacími metodami (PET,SPECT).

This course covers the principles, design and properties of currently used medical imaging devices. We shall deal with 2D microscopic, X-ray and ultrasound imaging systems, including advanced topics such as Doppler ultrasound. We will also study tomographic (3D) imaging systems: computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) including functional MRI (fMRI) and nuclear imaging methods (PET,SPECT). Jan Kybic (není-li řečeno jinak) a Jan Hering (JH)

Aktualizace 24.3. V současné době neprobíhá prezenční výuka, přednášky ani cvičení. Byl založen tým Predmet-B192-BAM33ZSL v MS Teams, prosím nainstalujte si klienta a zkuste se připojit. Tam můžeme všichni společně diskutovat, je tam i možnost audio a video spojení. Pro individuální dotazy (které nespěchají a zajímají jen vás), použijte email (kybic@fel.cvut.cz, herinjan@fel.cvut.cz). Přednášky budou nahrazeny samostudiem. Materiály k přednáškám budou postupně doplňovány, budou tam odkazy na literaturu i videa obsahující mnou komentované prezentace. Materiály k přednáškám komentujte v nástroji Perusall. Dejte prosím vědět, pokud byste měli s připojením na MS Teams nebo Perusall nějaké problémy.

courses/zsl/start.txt · Last modified: 2020/03/25 01:38 by kybicjan