BAM33ZSL / A6M33ZSL - Zobrazovací systémy v lékařství / Medical Imaging Systems

Obsahem předmětu je koncepce, vlastnosti a struktura zobrazovacích systémů užívaných v současné době v lékařství. Jedná se 2D mikroskopické, rentgenové a ultrazvukové zobrazovací systémy včetně dopplerovského ultrazvuku. Dále se budeme zabývat tomografickými (3D) systémy: počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MRI) včetně funkční MR a nukleárními zobrazovacími metodami (PET,SPECT).

This course covers the principles, design and properties of currently used medical imaging devices. We shall deal with 2D microscopic, X-ray and ultrasound imaging systems, including advanced topics such as Doppler ultrasound. We will also study tomographic (3D) imaging systems: computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) including functional MRI (fMRI) and nuclear imaging methods (PET,SPECT).

Česká a anglická verze budou vyučovány dohromady. Pokud budou přítomni studenti nemluvící česky, budeme mluvit anglicky. Některá cvičení a přednášky budou učena v angličtině v každém případě. The Czech and English version will be taught together. If non-Czech speakers are present, we will teach in English. Some lectures and labs will be taught in English in any case.

Hlavní přednášející / main lecturers : Jan Kybic, André Sopczak

Important announcement

Some exercises will be outside of the standard scheduled time slots for logistic reasons. See the Cvičení / Labs page for details. You are encouraged to attend but we understand if you cannot.

courses/zsl/start.txt · Last modified: 2024/01/18 12:03 (external edit)