Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M33ZSL - Zobrazovací systémy v lékařství / Medical Imaging Systems

Obsahem předmětu je koncepce, vlastnosti a struktura zobrazovacích systémů užívaných v současné době v lékařství. Jedná se 2D mikroskopické, rentgenové a ultrazvukové zobrazovací systémy včetně dopplerovského ultrazvuku. Dále se budeme zabývat tomografickými (3D) systémy: počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MRI) včetně funkční MR a nukleárními zobrazovacími metodami (PET,SPECT).

This course covers the principles, design and properties of currently used medical imaging devices. We shall deal with 2D microscopic, X-ray and ultrasound imaging systems, including advanced topics such as Doppler ultrasound. We will also study tomographic (3D) imaging systems: computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) including functional MRI (fMRI) and nuclear imaging methods (PET,SPECT).

courses/zsl/start.txt · Last modified: 2019/02/21 09:29 by kybicjan