Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení MB 2020

Varianty online cvičení

Cvičení a zpracované příklady níže představují jednu z nejspíše mnoha možných variant vedení online cvičení, pro které je zatím fixně dáno tradiční (“prezenční”) schéma – společné cvičení studijní skupiny jednou týdně během 90 minut.

Cvičení 01 -- Složitost a minimální kostry

Video Prim

Úlohy 01: 01pdf , 01doc

Pracovní arch 01: arch01pdf , arch01doc

Postup:

Na čistý papír postupně opisujte z pracovního archu varianty odpovědí k jednotlivým úlohám 1., 2. atd, stačí jen čísla úloh a písmenka variant, která jsou platná pro vaše řešení, a k nim připisujte svoje komentáře, výpočty, dotazy aj.

Vaši kopii archu ofoťte a posílejte na berezovs@fel.cvut.cz.

Cvičení 02 -- Orientované grafy a Tarjanův algoritmus

Úlohy 02:

cvičení 02, samostatně zkuste 3, 4A, 4B, 6, 8.

Metoda pracovního archu se zdá být aktuálně nadbytečná, takže stačí na volný papír shromáždit svoje odpovědi a poslat na berezovs@fel.cvut.cz.

Cvičení 03 -- Haldy

Úlohy 03: cvičení 03 , samostatně zkuste 17, 18, 19, 20.

Stačí na volný papír shromáždit svoje odpovědi a poslat na berezovs@fel.cvut.cz.

Cvičení 04 -- Izomorfizmus

Úlohy 04: cvičení 04, samostatně zkuste … .

Cvičení 05 -- Generování kombinatorických objektů

Úlohy 05: cvičení 05, samostatně zkuste 20, 21, 25.

Stačí na volný papír shromáždit svoje odpovědi a poslat na berezovs@fel.cvut.cz.

Cvičení 06 -- Většinou odpadlo, státní svátek

Úlohy 06: Většinou odpadlo, státní svátek.

Cvičení 07 -- Konečné automaty a hledání v textu

Úlohy 07: cvičení 07, samostatně zkuste 22, 25.

Stačí na volný papír shromáždit svoje odpovědi a poslat na berezovs@fel.cvut.cz.

Dočasné společné kreslítko na automaty https://miro.com/welcomeonboard/gXV9vtiteFsbHgw6Bpjlu0VXhupBVpgqf2GY0JFXFHcjunAa4lddHahO0rCqMHcA a https://miro.com/welcomeonboard/dHQFnAuVWAlidbOg4xiy5hOTeXflJho7Hh3d6BCzSFsz7IPDdn1xUZtDN7Wd2XZ9

Cvičení 08 -- Konečné automaty a hledání v textu II

Úlohy 08: cvičení 08, samostatně zkuste 11, 13.

Stačí na volný papír shromáždit svoje odpovědi a poslat na berezovs@fel.cvut.cz.

Dočasné společné kreslítko na automaty https://miro.com/welcomeonboard/gXV9vtiteFsbHgw6Bpjlu0VXhupBVpgqf2GY0JFXFHcjunAa4lddHahO0rCqMHcA

Cvičení 09 -- Konečné automaty a hledání v textu III

Cvičení 10 -- Pseudonáhodná čísla, teorie čísel

Úlohy 10: cvičení 10, samostatně zkuste 18, 20, 22.

Stačí na volný papír shromáždit svoje odpovědi a poslat na berezovs@fel.cvut.cz.

Cvičení 11 -- Skip list, B a B+ stromy

Úlohy 11: cvičení 11 , samostatně zkuste 14, 17.

Stačí na volný papír shromáždit svoje odpovědi a poslat na berezovs@fel.cvut.cz.

Cvičení 12 -- Vyhledávací stromy 2-3,4, R-B a Splay

Úlohy 12: cvičení 12, samostatně zkuste 12.

Stačí na volný papír shromáždit svoje odpovědi a poslat na berezovs@fel.cvut.cz.

Samostatně pro individuální trénink využijte odkazy v sekcích
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m33pal/practices#vyhledavaci_stromy_interaktivni_animace https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m33pal/practices#materialy_k_samostatnemu_procvicovani_pro_pripravu_na_zkousku

Cvičení 13 -- k-d stromy

Úlohy 13: cvičení 13 , tentokrát bez námětů k samostatné práci.

courses/b4m33pal/practices/cviceni01.txt · Last modified: 2020/12/17 14:09 by berezovs