Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Přednášky 2020

Informace k distanční výuce

Cvičení i přednáška budou probíhat online s využitím aplikace BigBlueButton (tutorial), která je integrovaná v BRUTE. Není potřeba nic instalovat, stačí prohlížeč. Před začátkem cvičení/přednášky obdržíte e-mailem pozvánku pro připojení (pozvánka může být vygenerovaná i v době naplánování události).

Prednáška Dne Téma Průsvitky Přednáší Záznam
1. 23.9. Připomenutí asymptotické složitosti. Reprezentace grafů. Minimální kostra grafu. Union-Find problém. 01a
01b
01c
Berezovský viewer
2. 30.9. Eulerův tah. Orientované grafy, silná souvislost. 02 Berezovský viewer
3. 7.10. Haldy binární, d-ární, binomiální, Fibonacciho. Srovnání hald. 03 Berezovský viewer
4. 14.10. Izomorfismus obecných grafů a stromů. 04 Berezovský viewer
5. 21.10. Generování a enumerace datových struktur a kombinatorických objektů (podmnožiny, k-prvkové podmnožiny, permutace), Grayovy kódy. 05 Berezovský viewer
6x. 27.10. 18:00 Mimořádná přednáška - Základy konečných automatů 08a Berezovský viewer
6. 28.10. Státní svátek
7. 4.11. Konečné automaty, nedeterminizmus, regulární výrazy, vyhledávání přesného vzoru. 08b Berezovský viewer
8. 11.11. Operace nad jazyky, přibližné vyhledávání v textu pomocí konečných automatů. 09 Berezovský viewer
9. 18.11. Slovníkové automaty, implementace automatů. 10 Průša viewer pdf
10. 25.11. Náhodná čísla, jejich vlastnosti a generování. Generování prvočísel, testování prvočíselnosti přesné a randomizované. Rychlé umocňování. Rozklad na prvočinitele. 06 Průša viewer pdf
11. 2.12. Skip list, Vyhledávací stromy: B, B+. 11@
11a
11b
Průša viewer pdf
12. 9.12. Vyhledávací stromy: 2-3-4, R-B, splay. 12a
12b
12c
Průša viewer pdf
13. 16.12. Hledání ve více dimenzích, K-D stromy. 13 Průša viewer pdf
14. 6.1. Trie, suffix trie, binary trie. 13-trie Průša

Ad Přednáška 02 – DFS s časovými značkami (opakování) .

Ad Přednáška 03 – haldy update v halde , binarni halda priklad, binomialni halda priklad

Ad Přednáška 04 – poznámky k izomorfizmu

Ad Přednáška 05 – poznámky ke genrování kombinatorických objektů

ppt variants:

courses/b4m33pal/lectures/start.txt · Last modified: 2020/12/26 14:05 by prusapa1