Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení TS 2020

Informace ke cvičení, které vede Tomáš Sieger - paralelka 107.

Řešení domácích úkolů prosím ofoťte a zašlete na siegetom@fel.cvut.cz do půlnoci z pondělí na úterý následujícícho týdne.

Cvičení 01 -- Asymptotická složitost. Reprezentace grafů.

24.9.2020

Prezentace: cv01_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 1, 2, 3, 4.

Domácí úkol: dokončit úlohu 2, vyřešit úlohy 5 a 8.

Cvičení 02 -- Minimální kostra grafu.

1.10.2020

Prezentace: cv02_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 1, 2.

Domácí úkol: úlohy 3, 4, 9 (ostatní volitelně ;-) ).

Cvičení 03 -- Algoritmy pro orientované grafy.

8.10.2020

Prezentace: cv03_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 3/1, 3/2, 3/4, 3/9.

Domácí úkol: úlohy (3/3), 3/5, 3/6, 3/8 (ostatní volitelně ;-) ).

Cvičení 04 -- Haldy.

15.10.2020

Prezentace: cv04_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 1, 2, 5.

Domácí úkol:

 1. zkusit sestrojit algoritmus řešící úlohu 3/5 (cesty délky 3) pracující rychleji než v O(n^4)
 2. zkusit sestrojit algoritmus pro řešení úlohy 3/8 (homogenní graf)
 3. rozmyslet si řešení zbývajících problémů 3/x
 4. připravit se na následující cvičení

Cvičení 05 -- Izomorfismy obecných grafů a stromů

22.10.2020

Prezentace: cv05_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 4/3, 4/8, 5/1, 5/2, 5/3abc, 5/7ab, 5/8a.

Domácí příprava:

 1. rozmyslet si řešení zbývajících problémů 5/4, 5/6, 5/7d, 5/8cd
 2. rozmyslet si, zda platí tvrzení, že každé dva souvislé grafy se stejným počtem vrcholů, kde všechny vrcholy mají stejný stupeň, jsou izomorfní
 3. připravit se na následující cvičení

Cvičení 06 -- Kombinatorické algoritmy

29.10.2020

Prezentace: cv06_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 5/4, 5/7d, 5/8cd, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

Domácí úkol:

 1. vyřešit úlohy 5/12, 5/6, 6/6 a 6/8 a řešení zaslat cvičícímu,
 2. rozmyslet si řešení úloh 6/5 a 6/7,
 3. připravit se na následující cvičení

Cvičení 07 -- Konečné automaty, nedeterminizmus. Regulární výrazy

5.11.2020

Prezentace: cv07_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 5/6, 5/12, 6/6, 6/8, 7/1a-e, 7/2a.

Domácí úkol:

 1. vyřešit úlohy 7/2b-d, 7/3a-f, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8 a 7/11 řešení zaslat cvičícímu,
 2. připravit se na následující cvičení

Cvičení 08 -- Operace nad jazyky. Přibližné vyhledávánı́ v textu pomocı́ konečných automatů

12.11.2020

Prezentace: cv08_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 7/2b-d, 7/3a-f, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/11 a 8/0.

K příkladu 7/6:

Domácí úkol:

 1. vyřešit úlohy 8/1, 8/2, 8/3 a 8/12 a řešení zaslat cvičícímu,
 2. připravit se na následující cvičení

Cvičení 09 -- Slovníkové automaty. Implementace automatů

19.11.2020

Prezentace: cv09_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 8/1, 8/2, 8/3, 8/12, 8/6, 8/8, 8/4, 8/5, 8/9.

Domácí úkol:

 1. vyřešit úlohy 9/1a, 9/2a a řešení zaslat cvičícímu,
 2. připravit se na následující cvičení

Cvičení 10 -- Náhodná čísla. Prvočísla. Modulární aritmetika.

26.11.2020

Prezentace: cv10_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 9/1a, 9/2a, 8/13, 9/5a, 9/3a, 9/4a.

Domácí úkol:

 1. vyřešit úlohy 10/4, 10/5 a 10/6, řešení zaslat cvičícímu,
 2. připravit se na následující cvičení

Cvičení 11 -- Skip list, Vyhledávací stromy: B, B+.

3.12.2020

Prezentace: cv11_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 10/4, 10/5, 10/6, 10/1, (10/2), 10/3, 10/7, 10/11a, 10/12, 10/14.

Domácí úkol:

 1. vyřešit úlohy 10/2, 10/11bc, 11/1 a 11/14 a řešení zaslat cvičícímu,
 2. připravit se na následující cvičení

Cvičení 12 -- Vyhledávací stromy: 2-3-4, R-B, splay.

10.12.2020

Prezentace: cv12_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 10/2, 10/11bc, 11/1, 11/14, 11/11, 11/12abc.

Domácí úkol:

 1. vyřešit úlohy 11/12de, 12/1, 12/2 a řešení zaslat cvičícímu do pondělí
 2. připravit se na následující cvičení

Cvičení 13 -- Vyhledávací stromy: (B, AVL, R-B, splay), k-d

17.12.2020

Prezentace: cv13_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 11/12de, 12/1, 11/16, 12/4, 12/5, 13/10.

Domácí úkol:

 1. dořešit úlohu 13/10 (v záznamu ze cvičení je přehled bodů v rovině, které chceme do k-d stromu vložit, a část k-d stromu, kterého se nemusíte držet - určitě přijdete sami na jiné (lepší) řešení) a vyřešit navazující 13/13; obojí zaslat cvičícímu do pondělí 4.1.

Cvičení 14 -- Trie

6.1.2021

Prezentace: cv14_ts.pdf

Záznam cvičení: pdf záznam v BBB mp4

Řešili jsme úlohy 13/10, 13/13, 14/1, 14/2, 14/3.

courses/b4m33pal/practices/cviceni_ts2020.txt · Last modified: 2021/01/07 17:31 by siegetom