Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Projekt

Nedílnou součástí předmětu je odevzdání semestrálního projektu. Jde o cyklus deseti fotografií na jedno ze zadaných témat. Fotografie musí mít jednotnou koncepci, technické provedení i myšlenku, která podporuje téma projektu (tj. všechny na výšku nebo na šířku, raději jedna jednoduchá myšlenka z různých pohledů, než více jen vzdáleně souvisejících myšlenek, …). Fotografie musí být vaše a vzniknout nově na základě tohoto zadání. Při fotografování můžete použít libovolné zařízení, typicky digitální fotoaparát, ale také analogový fotoaparát a výsledek můžete naskenovat.

Jelikož jde o vcelku velké dílo (i když se to tak možná nezdá), vyžadujeme v průběhu semestru odevzdání konceptu projektu, o kterém se v dalších týdnech bavíme a směřujeme tak projekt ke zdárnému konci.

Součástí odevzdaného projektu je dále i esej na téma spojené s fotografií.

Završením projektu je soutěž o nejlepší tři díla, která oceníme hodnotnými cenami, a z nejlepších projektů vytvoříme veřejnou výstavu předmětu ve skleněné dvoraně ČVUT na Karlově náměstí.

Témata projektů

1. CHYBA?

2. NEPOZOROVANÉ

Termíny

 • Odevzdání konceptu projektu: 15.3.2020
 • Odevzdání semestrálního projektu a eseje do odevzdávacího systému: 12. 5. 2020 11:59 (poledne)
 • Odevzdání projektu a eseje na CD/DVD: nejpozději do zkoušky
 • Zpětná vazba k projektu (hodnocení umělecké i technické stránky bude autorům poskytnuta přes odevzdávací systém do 18. 5. 2020).
 • Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 21.5.2020 po přednášce v 17:00 ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B areálu ČVUT na Karlově náměstí.

Nechte si rezervu

Počítejte s tím, že nahrávání souborů muže trvat i desítky minut. Upload systém může odmítnout nahrání při nedodržení některých níže uvedených podmínek. Případná oprava pak zabere další čas.

Z těchto důvodů doporučujeme začít nahrávat soubory s dostatečnou časovou rezervou.

Za pozdní odevzdání projektu je sankce 2 body do 24 hodin po termínu a 10 bodů později. Body se odečítají od hodnocení u zkoušky.

Koncept

 • Výběr tématu a koncept projektu v rozsahu několika odstavců nahrajete do odevzdávacího systému ve formátu PDF.
 • Po nahrání konceptu se stavte za svým cvičícím na konzultaci (např. po skončení cvičení), kde vám ho schválí nebo doporučí změnu.

Inspirujte se a buďte originální

Podívejte se nejprve na práce vašich kolegů z minulých let do fotogalerie.

Projekt a jeho odevzdání

 • Pokud nemáte vlastní fotoaparát, můžete si ho krátkodobě zapůjčit.
 • Deset fotografií připravte k odevzdání ve formátu TIFF bez komprese a bez vrstev.
 • Každá fotografie musí být označena:
  • uživatelským jménem FEL,
  • pořadovým číslem fotografie
  • krátkým popisem obsahu (popisky delší než tři slova mohou být zkráceny).
 • Jména souborů budou tedy vypadat jako novakd1_01_koncert.tif.
  • Řazení fotografií 01 až 10 je povinné.
  • Ve jméně souborů nesmí být použita diakritika! Přípona musí být malými písmeny.
 • Každá fotografie také musí obsahovat původní EXIF záznam doplněný IPTC záznamem s údaji o autorovi, o obsahu fotografie včetně klíčových slov (keywords) a plného názvu fotografie. Neoznačení fotografií bude považováno za nesplnění podmínek!
 • Fotografie musí být připraveny pro tisk (viz následující sekce).

Příprava fotografií pro tisk

Fotografie připravte pro tisk na digitálním Minilabu (jak to vše udělat se naučíte v průběhu cvičení), tedy:

 • s délkou kratší strany přesně 2433 pixelů,
 • zároveň nesmí délka delší strany přesahovat 4228 pixelů
 • dodržujte jednotný poměr stran (pro kompozici na výstavu), výjimky jen v případech s jasným záměrem (uveďte v doprovodném textu)
 • ve formátu RGB s 8 bity na kanál, v barevném prosotru sRGB,
 • přiměřeně doostřené pro tisk na 300 dpi.

Doprovodný text

K projektu musí být přiřazen doprovodný text ve formátu PDF o délce jedné strany A5 (naležato, font cca 14pt) popisující vznik či ideu/koncept projektu. Text by měl obsahovat jen název projektu/téma a vlastní popis (jméno autora bude uvedeno jinde). Tento text bude viset společně s vystavenými fotografiemi na výstavě, proto věnujte jeho přípravě patřičnou péči.

Odevzdání projektu

 • Všech deset fotografií a textový dokument zabalte společně do jediného ZIP souboru a odevzdejte elektronicky přes odevzdávací systém. Limit na celkovou velikost ZIP souboru je 350 MB.
  • V případě odmítnutí systémem nejprve podrobně prostudujte chybový text, odstraňte uvedené nedostatky a opakujte.
  • Pokud si nevíte rady, napište email svému cvičícímu a zkopírujte do něj celý text výpisu chyb ze systému.
  • Projekt sami nikdy neposílejte mailem ani jiným způsobem, je to zbytečné. Odevzdání bude uznáno až v okamžiku úspěšného nahrání do systému.
 • Zároveň předejte cvičícímu kopii fotografií a doprovodného textu na CD/DVD (pro archivaci):
  • Mělo by jít o stejný obsah, jako odevzdaný ZIP, jen to nebude zabalené v ZIPu, ale nahrané přímo v kořenovém adresáři nosiče
  • Navíc bude obsahovat esej (viz. níže)
  • CD/DVD popište vaším jménem, příjmením, uživatelským jménem FEL, datem zpracování, obsahem
  • K adjustaci nosiče se u zkoušky přihlíží.

Proč optický disk v dnešní době?

Vzhledem k nezanedbatelnému celkovému objemu dat je to pro nás stále nejpraktičtější způsob pro rychlé hodnocení a zálohování Vašich prací, cena média je minimální. Děkujeme za spolupráci.

Děkujeme, že dodržujete uvedená pravidla. Výrazně nám tím usnadníte organizaci výstavy a zvýšíte také svou šanci na dobré umístění v soutěži.

Esej

Nezávisle na projektu píší studenti esej, kterou odevzdají společně s projektem. Na konci semestru student odevzdává esej (na CD/DVD společně s fotografiemi) na téma Fotografie. Hodnocen bude hlavně obsah, který se může pohybovat od technické, historické či principiálně objektivní hranice, až po hranici psychologickou, filosofickou a čistě subjektivní. Narozdíl od nezaujatých referátů a suchých technických zpráv (na které jste zvyklí) je žádoucí zde projevit vlastní názor na věc.

Esej je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenářem na ně hledá odpověď. Esej je tedy jakýsi dialog autora se sebou samým i se čtenářem. Je často psána živým, obrazným jazykem.

Zdroj: Wikipedie

Text má mít 4000±200 znaků (cca dvě stránky A4). Papírový výtisk eseje, jeho přečtení a komentář studentovi zajistí zkoušející.

Ukázky esejí z minulých let najdete v síni slávy.

Odevzdání eseje je podmínkou pro získání zápočtu. Není zde žádný termín ani sankce.

Soutěž semestrálních projektů a výstava fotografií

 • Odevzdané fotografie budou zhodnoceny ve dvou kolech. Cílem prvního kola je poskytnout studentům zpětnou vazbu a vybrat dvacet nejlepších souborů fotografií pro výstavu a soutěž.
 • Práce všech autorů budou ohodnoceny po umělecké a technické stránce a tato zpětná vazba bude dostupná přes odevzdávací systém. Termín viz výše.
 • Ve druhém kole hodnocení budou vybrány tři nejlepší práce, pořadí ostatních stanovováno nebude.
 • Vybrané nejlepší soubory fotografií budou vystaveny od 14. týdne semestru po dobu několika týdnů.
 • Vernisáž výstavy proběhne ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B areálu ČVUT na Karlově náměstí. (termín viz výše). Na vernisáži budou vyhlášeny tři nejlepší soutěžní soubory fotografií a jejich autoři obdrží o umístění osvědčení.
 • Podmínkou pro účast v soutěži je odevzdání práce v termínu a souhlas s publikací odevzdaných fotografií. Nahráním fotografií automaticky projevíte souhlas ve smyslu §35 autorského zákona v následujícím znění:

Stránku udržuje Jan Šochman

courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2020/03/04 10:27 by sochmjan