Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení

Cvičení probíhají v učebně KN:E-2, nebo T2:H1-131.

Cvičící

Program cvičení

datum č.t. body* náplň
24-26. 9. 2019 1. OS unix – úvod
1-3. 10. 2019 2. 2 Skriptovací jazyk Bash
8-10. 10. 2019 3. 4 Zpracování textu v Bashi
15-17. 10. 2019 4. 5 Makefile a meziprocesní komunikace v C
22-24. 10. 2019 5. 6 Vlákna a synchronizace v C
29-31. 10. 2019 6. 12 Pokročilá synchronizace
5-7. 11. 2019 7. Synchronizace – dokončení
12-14. 11. 2019 8. 5 Systémová volání – Linux
19-21. 11. 2019 9. (5) Stack overflow exploit
26-28. 11. 2019 10. 9 Systémová volání – NOVA
3-5. 12. 2019 11. 7 Paměťový alokátor
10-12. 12. 2019 12. (5) Přepínání vláken – NOVA
17-19. 12. 2019 13. (4) Linux & BusyBox
7-9. 01. 2020 14. Zápočet
Součet 50 + (14)

* V závorce bonusové body za nepovinné úkoly

Zápočet

 • Zápočet získáte, pokud:
  • odevzdáte funkční všechny povinné úlohy,
  • ze cvičení získáte minimálně 25 bodů,
  • vaše účast na cvičeních bude minimálně 60%.

Pravidla

 • Od studentů se očekává domácí příprava na další cvičení.
 • Body se udělují za domácí úkoly a za aktivitu při cvičení:
  • Za včas odevzdanou úlohu dostanete 2–12 bodů podle typu úlohy
  • Body za úlohy se strhávají za pozdní odevzdání a za další nedostatky odhalené cvičícím.
  • Na začátku každého cvičení bude možnost získat body za odpovědi na otázky cvičícího z domácí přípravy. Na jednom cvičení lze z domácí přípravy získat maximálně 1 bod, za semestr pak max. 10 bodů.
 • Všechny úlohy se odevzdávají přes odevzdávací systém
  • Úlohy jsou vyhodnocovány automaticky, výsledek (body) se dozvíte na konci protokolu z automatického vyhodnocení (položka Total score).
  • Automatické vyhodnocení může být puštěno znovu i na už odevzdanou úlohu. Pokud se váš program nechová deterministicky, může to vést k odlišnému (nižšímu) hodnocení.
  • V systému se vám body objeví až po manuální kontrole učitelem. Pokud nebudou shledány závažné nedostatky, bude bodové ohodnocení rovno počtu bodů z automatického vyhodnocení zmenšeném o penalizaci za pozdní odevzdání.
  • Všechny úlohy budou (automaticky) kontrolovány na plagiátorství. V případě, že odevzdaná úloha bude označena jako plagiát, budeme postupovat dle instrukcí Plagiáty a opisování.

Komunikace

Se cvičícími a přednášejícími komunikujte osobně na cvičeních a přednáškách, případně přes fórum, kam směřujte zejména otázky, které mohou zajímat i ostatní.

Vzdálený přístup k uživatelským kontům

Ke svému domovskému adresáři používanému při cvičeních se můžete dostat odkudkoli z internetu protokolem SSH či SFTP přes server postel.felk.cvut.cz:

ssh «login»@postel.felk.cvut.cz

Heslo je stejné jako na počítačích v laboratoři, tj. hlavní přístupové heslo.

courses/b4b35osy/cviceni/start.txt · Last modified: 2019/09/30 21:47 by sojkam1