Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení 3: Zpracování textu v shellu a regulární výrazy

Domácí příprava

Nastudujte použití regulárních výrazů a nástroje pro zpracování textu (alespoň zběžně grep, sed a tr):

Zadání úlohy

Vytvořte skript v jazyce BASH, podle následujících požadavků:

 • Skript bude mít příponu .sh.
 • Skript bude akceptovat parametry podle následujícího vzoru skript.sh [OPTIONS] [FILE…]
 • Pokud není uveden žádný FILE, skript bude číst data ze standardního vstupu a výstup bude vypisovat na standardní výstup. V textu níže označuje slovo FILE i data ze standardního vstupu.
 • U všech souborů FILE (může jich být více) předpokládá, že to jsou zdrojové soubory v jazyce C a provede na nich operace podle zadaných přepínačů.
 • Bude mít 4 přepínače určující funkci skriptu:
  • -h vypíše stručnou nápovědu a ukončí skript. Kdykoliv je zadán, ostatní následující přepínače jsou ignorovány.

  • -i <prefix> provede změnu názvů souborů v direktivě #include ve všech souborech FILE tak, že <prefix> přidá na začátek názvu souboru. Uvažujte obě varianty direktivy #include – jak pro soubory z aktuálního adresáře (“foo.h”) tak pro systémové knihovny (<foo.h>). Například pro -i lib/, bude #include “foo.h” změněno na #include “lib/foo.h”.

  • -r změní konvenci názvů funkcí použitých v souborech FILE (definice, deklarace a jejich volání). Pokud je název funkce tvořen slovy oddělenými jedním podtržítkem, odstraní podtržítka a pokud je následující znak písmeno změní ho z malého na velké. Jako slovo je považována kombinace malých písmen a číslic o jednom či více znacích. Například toto_je_funkce_2_priklad() se změní na totoJeFunkce2Priklad(). Nebude se měnit: _func(), _func_xy(), sin_Cos(), remove_allX() a internal__func(). Předpokládejte, že mezi názvem funkce a levou závorkou není žádný komentář ani konec řádku.

  • (nepovinné, 1 bod) -f <regex> v kombinaci s -r omezí refaktoring jen na funkce, jejichž jméno odpovídá regulárnímu výrazu <regex>. (priklad: uloha2.sh -r -f '^my' *.c změní pouze názvy funkcí začínajících “my”)

  • při zadání přepínačů -i i -r skript vykoná obě funkce, bez těchto přepínačů skript soubor nezmění

  • při zadání jiného přepínače skript vypíše nápovědu a skončí s návratovou hodnotou 1

 • Všechny změny se provedou i uvnitř komentáře, nebo řetězce.
 • Předpokládejte, že zdrojové kódy je možné zkompilovat.
 • Není-li řečeno jinak, skript končí s návratovou hodnotou 0.

Poznámky k implementaci

 • Pro řešení úlohy doporučujeme použít programy grep, sed a tr
 • Jak je definován identifikátor v C se můžete dočíst zde 'https://www.studytonight.com/c/keywords-and-identifier.php'
 • Změnu z malých písmen na velká provedete například příkazem sed 's/./\U&/' (viz dokumentaci), nebo tr '[:lower:]' '[:upper:]' .
 • Standardní chybový výstup můžete použít pro výpis ladících hlášek (echo >&2 … nebo set -x)

Materiály

Domácí příprava na další cvičení

Předpokládáme, že máte základní znalosti jazyka C a víte, jak funguje překlad ze zdrojových kódů jazyka C do binární spustitelné aplikace (v obecném případě, kdy je zdrojových souborů více).

Dále byste měli mít alespoň minimální povědomí o použití překladače gcc a jeho základních parametrech (gcc)

Nastudujte si použití nástroje make pro překlad programu v jazyku C/C++: make

Dále je pro absolvování cvičení nutné mít přehled o systémových voláních fork, pipe, dup, open, kill, wait a exec, tzn. měli byste vědět jak vzniká nový proces a jak lze přesměrovat standardní vstup a výstup. Potřebné informace se dozvíte na některé z předchozích přednášek.

courses/b4b35osy/cviceni/cviceni03_text.txt · Last modified: 2019/10/04 13:36 by sojkam1