Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B4B35OSY - Operační systémy

(akademický rok 2020/2021)

Materiály

Veškeré materiály jsou na http://osy.pages.fel.cvut.cz/. Tyto stránky jsou uloženy ve verzovacím systému gitlab a můžete k nim vytvářet problémy/issue, kdy se nás zeptáte na jejich výklad, nebo navrhnete vylepšení textu.

Výuka

Kontakty

Hodnocení předmětu

 • Cvičení: max 65 bodů (pokud dosáhnete více bodů, budou Vám upraveny na 65)
 • Zkouška:
  • Písemná část - max. 30 bodů
  • Ústní část - max 10 bodů
  • Minimimum ze zkoušky - 17 bodů
  • Ústní zkoušky se student může zúčastnit pouze, pokud má zápočet.
 • Hodnocení při splnění všech minimálních kritérií podle ECTS:
  • A 100-90 + absolvování ústní zkoušky
  • B 89-80
  • C 79-70
  • D 69-60
  • E 59-50
  • F <50

Příprava na zkoušku

Odkazy/Literatura

courses/b4b35osy/start.txt · Last modified: 2020/09/20 21:34 by stepan