Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení 9 : Útok pomocí přetečení zásobníku

Domácí příprava

Většina informací potřebných pro řešení této úlohy zazněla na přednášce. Dále se vám může hodit vědět následující:

 • Jak funguje protokol HTTP 1.1 (specifikace)
 • K čemu slouží příkaz nm.
 • Základní příkazy debuggeru gdb: run, break, print, next, step, nexti, stepi, layout asm, layout regs. Kromě gdb můžete použít i jiné debuggery, či grafické nadstavby.
 • Pokud budete potřebovat přeložit assembler, můžete použít příkaz as –32, či gcc -m32 source.s (gcc automaticky kompiluje přípony .s a .S pouze assemblerem).
 • Příkazem objcopy můžete vykopírovat “holé” strojové instrukce z programu. Např. příkaz objcopy -O binary –only-section=.text –only-section=.rodata prog prog.bin vykopíruje z programu prog kód (.text) a read-only data (globální proměnné deklarované jako const).
 • Disassemblovat “holou” binárku (např. soubor prog.bin vytvořený výše uvedeným příkazem objcopy) můžete příkazem objdump -D -b binary -m i386 prog.bin nebo ndisasm -b 32 prog.bin.
 • Ke komunikaci s webovým serverem nemusíte používat jen webový prohlížeč, ale třeba i nástroje nc, wget nebo curl.

Zadání

Tato úloha není povinná.

Vytvořte útok na tento webový server. Můžete si vybrat z několika různě složitých variant útoku:

 1. Způsobte, že server vypíše na svůj standardní výstup řádku “pwned!” (bez uvozovek) – 4 body.
 2. Zjistěte, co je na serveru v souboru /tmp/secret.txt – 5 bodů.
 3. Změňte obrázek na produkčním serveru – více jak 5 bodů (záleží na domluvě se cvičícím).

Do odevzdávacího systému nahrávejte archiv, který bude obsahovat všechny vaše zdrojové soubory a spustitelný soubor exploit. Ten bude spuštěn a jako parametr mu bude předáno URL webového serveru, na který má zaútočit – např. ./exploit http://localhost:8080. V případě 1. varianty zadání nebude na stdout vypsáno nic (pwned! se vypíše na straně serveru), u 2. varianty se tam vypíše obsah souboru /tmp/secret.txt. 3. variantu odevzdávací systém netestuje, počítá se pouze změna obrázku na produkčním serveru. Soubor exploit může být např. skript, který přeloží, co je potřeba, a spustí vlastní útok.

Nápověda

 • Doporučujeme obstarat si binárku serveru a vyvíjet útok lokálně. Když uspějete lokálně, vyzkoušejte to na našem serveru (smysl má pouze varianta 2) a pak svůj útok nahrajte do upload systému.
 • Budete potřebovat znát alespoň základy HTTP protokolu.
 • Server je 32bitový program, ale to byste určitě zjistili i sami.
 • Abychom vám hackování trochu ulehčili, podstatné části kódu serveru, zpracovávající HTTP požadavky, nepracují s nulou ukončenými řetězci.
 • Může se vám hodit nástroj radare, který používá mnoho profesionálů. Základní informace o použití radare jako debuggeru najdete zde či zde.
 • Další nápovědu můžete získat na fóru.
courses/b4b35osy/cviceni/cviceni09_exploit.txt · Last modified: 2019/11/24 15:09 by sojkam1