Warning
This page is located in archive.

Přepínače překladače GCC

Přepínače pro určení výstupu

Pokud jsou vstupem gcc zdrojové soubory, nejdříve je překládá a poté implicitně spouští linker, aby z nich vytvořil spustitelný soubor. Toto chování lze měnit následujícími přepínači:

Přepínač Argument Význam
-c kompilace do objektového souboru (vypnutí linkeru, který se spouští implicitně
-E ukončení po preprocesoru
-S ukončení po překladu do assembleru
-shared výstupem gcc je sdílená knihovna (.so)

Obecné přepínače

Přepínač Argument Význam
-o nazev určení názvu výstupního souboru

Přepínače pro kompilátor

Přepínač Argument Význam
-g zapnutí ukládání debug-informací do přeložených souborů
-W úroveň varování nastavení úrovně varování, doporučeno nastavovat na -Wall
-D makro definice makra (anaogie #define) z příkazové řádky - možnost modifikace kódu v okamžiku překladu
-I cesta přidání cesty k adresáři, kde se hledají hlavičkové (.h) soubory; parametr -I se opakuje pro každý adresář

Přepínače pro linker

Přepínač Argument Význam
-l knihovna přidání knihovny s daným názvem; přepínač -lknihovna hledá soubor libknihovna.so (popř. libknihovna.a)
-L cesta přidání cesty k adresáři, kde se hledají knihovny
courses/b4b35osy/cviceni/material/gcc.txt · Last modified: 2019/10/14 22:22 by sojkam1