Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Přepínače překladače GCC

Přepínače pro určení výstupu

Pokud jsou vstupem gcc zdrojové soubory, nejdříve je překládá a poté implicitně spouští linker, aby z nich vytvořil spustitelný soubor. Toto chování lze měnit následujícími přepínači:

Přepínač Argument Význam
-c kompilace do objektového souboru (vypnutí linkeru, který se spouští implicitně
-E ukončení po preprocesoru
-S ukončení po překladu do assembleru
-shared výstupem gcc je sdílená knihovna (.so)

Obecné přepínače

Přepínač Argument Význam
-o nazev určení názvu výstupního souboru

Přepínače pro kompilátor

Přepínač Argument Význam
-g zapnutí ukládání debug-informací do přeložených souborů
-W úroveň varování nastavení úrovně varování, doporučeno nastavovat na -Wall
-D makro definice makra (anaogie #define) z příkazové řádky - možnost modifikace kódu v okamžiku překladu
-I cesta přidání cesty k adresáři, kde se hledají hlavičkové (.h) soubory; parametr -I se opakuje pro každý adresář

Přepínače pro linker

Přepínač Argument Význam
-l knihovna přidání knihovny s daným názvem; přepínač -lknihovna hledá soubor libknihovna.so (popř. libknihovna.a)
-L cesta přidání cesty k adresáři, kde se hledají knihovny
courses/b4b35osy/cviceni/material/gcc.txt · Last modified: 2019/10/14 22:22 by sojkam1