Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Praktická zkouška ze 14.01.2020 k procvičení

Dáváme k dispozici zadání praktické části prvního zkouškového termínu a možnost otestování řešení přes BRUTE.

Pro testování použijte testovací data.

Pokud si, např. v rámci přípravy na další termíny, chcete otestovat svá řešení, pak soubory pod názvem uvedeným v zadání nahrávejte do úlohy ZK1-CVICNA. Úloha je nastavená tak, že její hodnocení nemá žádnou váhu v celkovém součtu. Oproti zadání je úloha pro nahrávání jen jedna, nahrávejte sem jak lehký tak těžký příklad (jako to bylo u domácích cvičení).

courses/b3b33alp/zkouska20200114_testovani.txt · Last modified: 2020/01/15 11:50 by vonasvoj