Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Obecné pokyny pro odevzdávání domácích úkolů

Vaše domácí práce odevzdávejte skrze Odevzdávací systém. Je možné odevzdat jeden soubor (.py) nebo zip/tgz archív.

Lehká nebo těžká verze

 • Domácí úlohy mají lehkou a těžkou verzi, lišící se obtížností a bodovým hodnocením.
 • Vždy si vyberte, kterou verzi budete řešit.
 • Verze se liší názvy odevzdávaných souborů, podle toho jaké soubory odevzdáte, hodnotící systém pozná jakou verzi jste si zvolili.
 • V případě že odevzdáte obě, systém bude hodnotit pouze těžkou verzi.
 • Rozhodovat mezi těžkou a lehkou úlohou se můžete kdykoliv a opakovaně (lze odevzdat nejdříve lehkou úlohu, pak zkusit těžkou úlohu a když Vám nevyjde řešení těžké úlohy, opět odevzdat fungující řešení lehké úlohy). Počítá se vždy hodnocení posledního odevzdaného souboru

Odevzdávané soubory

Názvy souborů obsahující vaše odevzdávané programy jsou v zadání každé úlohy předepsány a je nezbytné je dodržet. V případě že odevzdáváte archív souborů, předepsané soubory musí být v kořenovém adresáři archivu (nikoli v podadresáři).

Vaše odevzdané programy jsou hodnoceny automatickým hodnotícím systémem. Každý program, dostane-li specifikovaná vstupní data, musí tedy proběhnout bez vnějších zásahů uživatele (stisky kláves a podobně).

Pracujte samostatně

 • Všechny úkoly vypracovávejte samostatně.
 • Na zkoušce budete pod dozorem řešit podobné úlohy v časovém limitu, proto je procvičování nutné.
 • Pokud nebudete sami řešit úlohy, s velkou pravděpodobností neuděláte zkoušku.
 • Odevzdávací systém kontroluje podobnost odevzdaných řešení! Neopisujte!
 • Pokud Vám není něco jasné, máte problémy s domácí úlohou, ptejte se na cvičeních svého cvičícího, případně využijte studentské fórum

Odevzdávejte otestované programy

 • Výstup automatického hodnocení nemá sloužit jako debugger, program odlaďte u sebe před odevzdáním.
 • Každé zadání obsahuje příklady vstupů a očekávaných výstupů, otestujte minimálně tyto vstupy před odevzdáním.
 • Ještě lepší je si na základě popisu vstupu a výstupu, případně uvedených příkladů, vlastní testovací data.
courses/b3b33alp/cviceni/odevzdavaci_instrukce.txt · Last modified: 2018/10/01 09:03 by herinjan