Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 5: 2D pole

náplň cvičení

Úkol 1-2 Opakování

 • Nedokončený příklad z minulého cvičení

Dvourozměrné pole

 • Načtení matice - dvourozměrného pole - ze souboru kombinuje načítání vektoru z minulého cvičení

pole=[]
f=open('pole.txt','r')
for line in f:
  pole.append(list(map(int, line.split())))

Matice

 • 2D pole se hodí např. pro reprezentaci matic

Úkol 3 Výpis matice

 • Napište funkci printMatrix, která vypíše matici zadanou 2D polem
 • Prvky budou odděleny mezerou a každý řádek bude vypsán na nový řádek
 • Kromě prvků matice nebude vypsán žádný jiný znak

Úkol 4 Násobení vektoru a matice

 • Napište funkci multiVecMat(v,m), která vypočte součin vektoru $v$ a matice $m$.
 • Pokud nesouhlasí rozměry matice a vektoru, pak funkce vrací None.
 • Vypočtete výsledek násobení $v \cdot m$:

m=[[0,0,1],[0,1,0],[1,0,0]]
v=[2, 4, 6]

Domácí příprava

Implementujte následující úlohy:

 • Funkce, která v matici najde všechny záporné hodnoty, vraťte seznam jejich indexů
 • Funkce pro násobení dvou matic
 • Funkce pro výpočet determinantu matice
 • Funkce pro výpočet stopy matice

Domácí úkol

Lehká varianta

 • Napište program, který řeší dvousměrku (lehčí variantu osmisměrky).
 • Vstup:
  • Jména dvou souborů zadaná na příkazové řádce.
  • První soubor obsahuje 2D matici písmen
  • Druhý soubor obsahuje slova, která jsou v osmisměrce obsažena.
 • Výstup:
  • Index řádku $r$ a sloupce $s$ matice $I$, kde zadané slovo začíná a směr (0 - zleva doprava, 1 - shora dolů).
 • Soubor odevzdejte do BRUTE, úloha HW05, soubor wordsearch.py
 • Předpokládejte, že
  • Program je volán se jmény existujících souborů
  • Soubory jsou neprázdné a vždy obsahují správně zadané matice
  • V případě, že existuje více řešení, vypište libovolné z nich

Příklady:

python3 wordsearch.py osmismerka.txt slova.txt

Testovat můžete na následujícím příkladu:

'osmismerka.txt'

xmuinjekci
evelkochov
cadvouhrac
feminizaci
pyzlanpbik
ldvojlinky
osvrhloubd
dqldrvandy
yevergreen
olympskout
'slova.txt'
dvojlinky
feminizaci
velkochov
dvouhra
olympskou
plody
dyn
rab
svrhlou
np
jo
lordem
velko
injekci
skout
mva
vandy
dvou
evergreen
ech
zla
kb
un
hrr
aj
ona
Výsledek Vašeho programu bude:
5 1 0
3 0 0
1 1 0
2 2 0
9 0 0
4 0 1
6 9 1
2 7 1
6 1 0
4 5 0
0 5 1
4 3 1
1 1 0
0 3 0
9 5 0
0 1 1
7 5 0
2 2 0
8 1 0
0 6 1
4 2 0
5 8 1
6 7 1
6 4 1
4 4 1
2 4 1

Těžká varianta

 • Napište program go.py, který načte soubor zadaný na příkazové řádce (argv[1]). Tento soubor kóduje stav gobanu po tahu černého. Program zkontroluje, zda černý zajal nějaké kameny bílého. Výstupem programu je stav gobanu po odebrání kamenů, které mají být odstraněny.
 • Pokud by program odhalil po odebrání kamenů bílého nějaké kameny černého, které mají být také odebrány, pak se jedná o chybný stav a na výstup vypíšete pouze hlášení ERROR a nebudete vypisovat hodnotu gobanu.
 • Soubor (viz. příklad goban.txt) obsahuje dvourozměrné pole, ve kterém jsou hodnoty 0 - nepoužité pole, 1 - kámen bílého, 2 - kámen černého.
  • Kameny, které nemají svobodu jsou z desky odebrány - viz Pravidla Go
  • Program provede odebrání kamenů z desky a výsledný stav gobanu vytiskne
 • Program v souboru go.py odevzdejte pomocí odevzdávacího systému (úloha HW05).

Například pro zadaný goban.txt je výsledek spuštění python3.py go.py goban.txt tento:

0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 1 2 0 2
2 0 0 2 1 0 1 2 0
0 2 2 1 1 1 1 2 1
0 0 0 2 2 2 2 0 2
2 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 2 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0

courses/b3b33alp/cviceni/t05.txt · Last modified: 2019/10/21 07:03 by stepan