Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

3 - Řídicí struktury

 • pro vyučující: 03

Doprovodné materiály pro třetí cvičení: cykly.pdf

Procvičovaná témata

 • Vstup a výstup programu
 • Kompilace a spouštění programu
 • Přesměrování vstupu a výstupu programu do souboru
 • základní datové typy - char, int, float, double

Úkoly

 • Napište program, který načte ze standardního vstupu řadu čísel v rozsahu 0 - 20 a na standardní výstup vypíše jen ty, která jsou ve zvoleném intervalu (např. 10 - 15), zadaném jako konstanty v programu. Vstupní data programu (data.txt):

17 4 0 14 16 0 12 8 17 6 15 8 16 10 11 19 4 3 2 1 0 12 17 7 15 18 5 16 13 1 5 6 4 15 2 3 8 13 7 1 13 0 6 18 13 9 12 20 3 13

 • Vypište čísla od 1 do 10 s využitím cyklů for, while a do-while.
 • Nahraďte terminační podmínku příkazem break.
 • Vypište všechna sudá čísla od 1 do n, kde n zadá uživatel na standardním vstupu
 • Vypište součin všech čísel vypsaných v předchozím kroku
 • Vypište řadu n čísel ve tvaru:

1, -1, 1, -1, 1, -1, ...

 • Napiště program který umožní výpočet Ludolfova čísla jako součtu Leibnizovy řady

$$ \qquad\pi = 4 \sum_{k=0}^\infty\dfrac{(-1)^k}{2k+1} = \dfrac{4}{1}-\dfrac{4}{3}+\dfrac{4}{5}-\dfrac{4}{7}+\dfrac{4}{9}-\dfrac{4}{11}+\cdots $$

 • Vytvořte funkci pro výpočet Ludolfova čísla pomocí $n$ prvků Leibnizovy řady
 • Zjistěte kolik členů řady je potřeba zahrnout, abychom dostali Ludolfovo číslo s přesností na $10^{-6}$.

Jednoduchý automat na mince

 • Napište program, který pro zadanou částku (v celých korunách) vypíše nejmenší počet mincí (20, 10, 5, 2, 1), ze kterých se dá daná částka složit.
 • Rozšiřte program tak, aby vypisoval pouze použité mince.
 • Nechte program vypsat vloženou částku i v jiných měnách.
courses/b0b99prpa/labs/lab03.txt · Last modified: 2019/10/09 07:55 by viteks