Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 02 - První cyklus

Termín odevzdání 19.10.2019 23:59 CEST
Povinné zadání 3b
Bonusové zadání není
Počet uploadů 10
Tato úloha slouží k procvičení cyklů. Není potřeba používat pole. Vstupní čísla je možné ihned vypisovat.

Povinné zadání

 • Ze standarního vstupu načítejte celá čísla pomocí funkce scanf() v rozsahu [-10 000; 10 000] včetně krajních hodnot, dokud na něm jsou data, nebo dokud čtení neskončí chybou.
 • Vypište všechna načtená čísla za sebe, oddělená čárkou (za posledním číslem není čárka ani mezera).
 • V případě že načtené číslo leží mimo zadaný interval vypište na standardní výstup na nový řádek: “Error: Vstup je mimo interval!” a program ukončete s návratovou hodnotou 100. Nevypisujte již žádná další čísla. Před výpis chyby vložte vždy symbol nového řádku.
 • Vypište statistiku čísel:
  • Počet načtených čísel;
  • Počet kladných čísel;
  • Počet záporných čísel;
  • Procentuální podíl kladných a záporných čísel z načtených vstupních hodnot, vypsané (nikoli zaokrouhlené funkcí printf()) s přesností na dvě desetinná místa;
  • Četnosti výskytu sudých a lichých čísel;
  • Procentuální podíl sudých a lichých čísel z načtených vstupních hodnot, vypsané s přesností na dvě desetinná místa;
  • Průměr načtených čísel;
  • Maximální a minimální hodnotu.

Příklad 1 - pub01

Standardní vstup (stdin) Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
212 -78 5 16 32
212, -78, 5, 16, 32
Pocet cisel: 5
Pocet kladnych: 4
Pocet zapornych: 1
Procento kladnych: 80.00
Procento zapornych: 20.00
Pocet sudych: 4
Pocet lichych: 1
Procento sudych: 80.00
Procento lichych: 20.00
Prumer: 37.40
Maximum: 212
Minimum: -78
0

Příklad 2 - pub02

Standardní vstup (stdin) Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
140 128 8 1603 
4905 -3 -2 0 0 
9166 255 -1322 
8900 10000 -1 6543 
140, 128, 8, 1603, 4905, -3, -2, 0, 0, 9166, 255, -1322, 8900, 10000, -1, 6543
Pocet cisel: 16
Pocet kladnych: 10
Pocet zapornych: 4
Procento kladnych: 62.50
Procento zapornych: 25.00
Pocet sudych: 10
Pocet lichych: 6
Procento sudych: 62.50
Procento lichych: 37.50
Prumer: 2520.00
Maximum: 10000
Minimum: -1322
0

Příklad 3 - pub03

Standardní vstup (stdin) Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
-12 15 523 
26 -15000 1
-12, 15, 523, 26
Error: Vstup je mimo interval!
100
Pokud budete chtít v terminálu ukončit načítání ze standardního vstupu, můžete zmáčkonut CTRL+D.

Do termínálu tak vyšlete signál EOF - End Of File.

Odevzdání

Veřejné příklady + Makefile: b0b99prpa-hw02.zip

Povinné zadání
Název v BRUTE HW02
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění žádné
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99 -O2
Očekávaná časová složitost 1) $\mathcal{O}(n)$
Procvičované oblasti základní použití cyklů
1)
Kde $n$ je počet čísel.
courses/b0b99prpa/hw/hw02.txt · Last modified: 2019/09/17 12:14 by viteks